IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách sửa lỗi mất taskbar WINDOWS 11

0 234

Cách sửa lỗi mất taskbar WINDOWS 11| How to fix missing taskbar WINDOWS 11| Phương Nguyễn

mat_taskbar_windows11 #missing_taskbar_windows11 #phuongnguyenit #itsharenvp

  • Clip này cập nhật thủ thuật Windows 11 do bản mới ra dev, beta ngày cập nhật 2-09-2021 bị lỗi mất taskbar windows 11
  • Các bước xử lý vụ Taskbar và menu Windows 11 treo:
  • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím CTRL-ALT-DEL và chọn Task Manager.
  • Bước 2: Chọn “More details” tại cuối Task Manager để mở rộng Task Manager.
  • Bước 3: Chọn “File”và chọn “Run new task”.
  • Bước 4: Gỏ “cmd” in the “Open” field.
  • Bước 5: Copy đoạn code xóa thanh ghi IrisService và reboot lại:
  • reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IrisService /f && shutdown -r -t 0
  • Hoặc tại File- Run-regedit và xóa key theo đường dẫn trên. Tạm thời tắt update và tháo KB KB5006050 chờ ngày 5/10/2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More