IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

CÁCH TẠO VÀ CẤU HÌNH VMWARE VSPHERE HIGH AVAILABILITY CLUSTER-HA

32

CÁCH TẠO VÀ CẤU HÌNH VMWARE VSPHERE HIGH AVAILABILITY -HA

vSphere HA Checklist

⬡ Các máy chủ trong cụm HA phải được cấp phép vSphere HA. Phải áp dụng VMware vSphere Standard hoặc Enterprise Plus, bao gồm cả giấy phép vCenter Standard.

⬡ Cần có hai máy chủ để kích hoạt HA. Nên sử dụng ba máy chủ trở lên.

⬡ Địa chỉ IP tĩnh được định cấu hình trên mỗi máy chủ là cách tốt nhất.

⬡ Bạn cần có ít nhất một mạng quản lý chung trên các máy chủ.

⬡ Để máy ảo chạy trên tất cả các máy chủ trong trường hợp chúng được chuyển đến các máy chủ khác nhau trong cụm, các máy chủ cần phải có cùng mạng và kho dữ liệu được định cấu hình.

⬡ Cần có bộ nhớ dùng chung cho HA.

⬡ VMware Tools cần chạy trên các máy ảo đang được giám sát trong HA.

CÁCH THỰC HIỆN CẤU HÌNH

TẠO HA VMWARE CLUSTER

Chọn vào Datacenter-> New cluster->Đặt tên ví dụ TRAINING

Chúng ta có thể chọn customize đúng iso vendor server cũng được hoặc cấu hình sau-> chọn next

Chọn Finish

CẤU HÌNH HA

SAU khi tạo xong HA Chúng ta được chuyển đến màn hình Quickstart setup gồm 3 bước nhé.

Bước 1: Tạo xong vsphere HA

BƯỚC 2: Add host vào cluster vừa tạo

Chúng ta add 2 host nhé 1 và 2 còn host còn lại để nằm ngoài để chạy vcenter không nên để vcenter chạy chung với host

Khi chọn Finished 2 host sẽ đưa về mode maintaince và sẽ move vào cụm cluster HA TRANING.

Chúng ta chuyển sang bước 3 cấu hình tiếp nhé

Bước 3: Cấu hình cluster gồm networks và storage

Bước này là tạo 2 distribute switches dùng để check heartbeat về network kiểm tra 2 host còn sống hay không nhé. Ví dụ dây tôi tạo Dswitch-CLS và dùng 2 vmnic2, vmnic3

Chọn next và finished

Chúng ta chờ deploy ovf 2 vm cls vào 2 host nhé

Và sau cùng đảm bảo 3 check xanh ở 3 bước cấu hình VMWare vsphre HA như hình nhé.

Chúng ta chọn vào monitoring VMs để giám sát các VM

Như vậy Phương nguyễn hướng dẫn cấu hình xong HA Vmware cluster esxi 8.0

Bước tiếp theo chúng ta thử test shutdown 1 host các VM sẽ tự động chuyển sang host còn lại

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết vui lòng ghi nguồn nếu có copy

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More