IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách xây dựng hệ thống email nội bộ

0 804

Với tình hình spam email hiện nay domain spoofing email 1 dạng phổ biến nhất để tấn công email.
Dùng email có domain gửi chính domain chúng ta luôn, thật nhức nhối và đâu.
Một hệ thống mặc dù đã có các bản ghi DNS: PTR, SPF vẫn bị nhé. Thiết nghỉ ngoài các bản ghi (MX, PTR, SPF) phải cần thêm 1 số cấu hình nâng cao: cần kết hợp tất cả PTR- Reverse IP, SPF với DKIM, DMARC
Dĩ nhiên ngoài giải pháp khác như thuê replay hay các giải pháp mail gateway bên ngoài, hoặc đẩy lên 365, gsuite.
Để nắm rõ hơn về bản ghi DNS bảo mật cho hệ thống email nội bộ (on-premise), mỗi Admin cần trang bị kiến thức để hiểu được các cơ chế hoạt động: PTR, SPF, DKIM, DMARC.
Phương Nguyễn có làm series về tổng quan email: cũng như giải thích các bản ghi chức năng chia sẻ cho các bạn nhé.

Các video liên quan Email
👉Danh sách Email tổng quan
http://bit.ly/3rtQkzD
👉Mail Exchanger MX DNS

https://youtu.be/FkBDxzP_MBk
👉PTR Record DNS


https://youtu.be/rGdfCNxkpH4
👉SPF record DNS


https://youtu.be/2yea5_MRPZ8
👉DKIM record DNS


https://youtu.be/vatv6HnBLQA
👉DMARC record DNS


https://youtu.be/S6ZgE5CSGgo
👉Công cụ troubleshooting email và mô hình email


https://youtu.be/HETetcindCk
👉Email Header cấu trúc


https://youtu.be/fvWAKNPz5IU
👉Email Protocol

https://youtu.be/DbC4IruuxgM

Đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhất tại :
https://youtube.com/phuongnguyenit

Created by: Phương Nguyễn

  • #phuongit
  • #viettechgroupvn
  • #phuongnguyenblog
  • #email
  • #dns_record

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More