IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng dẫn xử lý lỗi VS SHELL INSTALLATION HAS FAILED WITH EXIT CODE 1638

0 828

Mô tả lỗi

Khi cài SQL server 2017 thì bị lỗi

VS SHELL INSTALLATION HAS FAILED WITH EXIT CODE 1638

Nguyên nhân

Lỗi do đã cài Visual Studio 2017 trước khi cài SQL Server nhé

Giải quyết

Chúng ta tháo Visual Studio 2017 ra rồi cài lại thôi nhé

Chạy lại thôi nhé

Good Luck

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More