IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

Email Tổng quan

Quy trình gửi nhận Email

Quy trình gửi nhận Emailhttps://youtu.be/loX5uC2hWsEQuy trình gửi nhận gmail | The process of sending and receiving gmail | Phương Nguyễn #gmail #quytrinhguinhangmail #tutoria_gmail_email

Cách xây dựng hệ thống email nội bộ

Với tình hình spam email hiện nay domain spoofing email 1 dạng phổ biến nhất để tấn công email.Dùng email có domain gửi chính domain chúng ta luôn, thật nhức nhối và đâu.Một hệ thống mặc dù đã có các bản ghi DNS: PTR, SPF vẫn bị nhé. Thiết

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More