IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Chú ý khi upgrade in Place AD Windows Server 2016 lên AD 2019

0 819

Chú ý khi upgrade in Place Active directory Windows Server 2016 lên Active directory Windows Server 2019. Sau khi check các sẽ tới phần check Roles AD nhé báo lỗi bên dưới

Phần này chúng ta phải mount ISO vào và run lệnh như MS yêu cầu

E:\sources\adprep\adprep /forestprep

Tiếp tục chuẩn bị về domain

E:\sources\adprep\adprep /domainprep

Ok rồi nhé tới đây chúng ta để chạy theo wizard để upgrade in place

Chúc các bạn mai mắn

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More