IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Download HPE Service Pack for ProLiant SPP 2021.05.0 cập nhật

0 7,678

Làm quản trị ai cũng biết phần mềm SPP của Hãng HPE server nhé. Hôm nay admin chia sẽ các bạn link download các bản SPP khác nhau cho việc cài đặt server HPE nhé.

SPP là tích hợp tất cả phần mềm driver firmware của các dòng server khác nhau và đóng gói lại HP Service Pack SPP (SPP) phiên bản 2021.05.0 nhé. Chúng ta có thể ghi ra USB, hoặc DVD để cập nhật driver phần mềm firmware vá lỗi cho máy chủ Server HPE.

STTMô tảTên fileLink download
01Dành cho các dòng máy chủ phiên bản G10 trở lên 2021.05.0 G10P35938_001_spp-2021.05.0-SPP2021050.2021_0504.129.isohttps://bit.ly/3qAKaOs
02Dành cho các dòng máy chủ phiên bản G10 trở lên 2020.09.0 G10P35936_001_gen10spp-2020.09.0-SPP2020090.2020_0901.17.isohttps://bit.ly/3y1fisP
03Dành cho các dòng máy chủ phiên bản 2020.09.0 G9/G10P35935_001_spp-2020.09.0-SPP2020090.2020_0901.114.isohttps://bit.ly/3pGM2Ea
04Dành cho các dòng máy chủ phiên bản Gen8.1P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.isohttps://bit.ly/3pHndcn
05Dành cho các dòng máy chủ phiên bản: G7.1P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.isohttps://bit.ly/3IekEGV

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More