IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Download Service Pack Service Pack For ProLiant (SPP) Version 2022.09.01.00 cập nhật mới

0 6,169

Làm quản trị ai cũng biết phần mềm SPP của Hãng HPE server nhé. Hôm nay admin chia sẽ các bạn link download các bản khác nhau cho việc cài đặt server HPE nhé.

SPP là tích hợp tất cả phần mềm driver firmware của các dòng server khác nhau và đóng gói lại HP Service Pack SPP (SPP) phiên bản 2022.09.01.00 nhé. Chúng ta có thể ghi ra USB, hoặc DVD để cập nhật driver phần mềm firmware vá lỗi cho máy chủ Server HPE.

IDDecriptionFilenameLink download
00For server models G10 and above 2022.09.01.00P52581_001_gen10spp-2022.09.01.00-SPP2022090100.2022_0930.1.isohttps://ouo.io/K3hRMu
01For server models G10 and above 2020.09.0 G10P35936_001_gen10spp-2020.09.0-SPP2020090.2020_0901.17.isohttps://bit.ly/2UCKk8C
02
For server HPE models 2020.09.0 G9 / G10
P35935_001_spp-2020.09.0-SPP2020090.2020_0901.114.isohttps://bit.ly/3pGM2Ea
03
For Gen8.1 server models
P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.isohttps://bit.ly/2UCPVfa
04
For version servers: G7.1
P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.isohttps://bit.ly/32YJzv5

Good luck to you 🙂

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More