IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES (ADDS) WINDOWS SERVER 2019

1 3,509
DC 2019

Chuẩn bị môi trường

Lab triển khai trên niền tảng bảo hóa VM chạy OS Windows Server 2019

STTVM SERVERRolesOSConfig CPU, RAMIP
01NVPSRVDC02AD, DNSWindows Server 20191vCPU, 2G, 40G172.16.23.2/24
Sizing OS Network

Cập nhật bản vá mới nhất KB MS

Domain lab: viettechgroup.lab

Đặt IP như hình

Các bước cài đặt ADDS

Bước 1: vào Server manager->Manage->Add roles and features->next

Bước 2: Thực hiện theo wizard next

Bước 3: Roles-base and Feature-base installation

Bước 4: Select a Server from pool để mặc định đang chọn server ví dụ NVPSRVDC02

Bước 5: Chọn vào Roles Active Directory Domain Services-> Add Feauters các feautre liên qua để hỗ trợ ADDS, Tools, Powershell,..

Bước 6: Chọn Next

Bước 7: Tại Features-> để mặc định chọn  next luôn nhé

Bươc 8: Để mặc định chọn Next

Bước 9: Chọn Install nhé

Bước 10: Chờ server tự động cài đặt ADDS

Bước 11: Chọn Close có thể chọn -> Promote tại đây

Bước 12: Chọn vào Promote This Server to a Domain Controller

Hoặc Chọn start-> run->dcpromo.exe

Bước 13: Tại đây chọn New forest để tạo domain nhé ví dụ: viettechgroup.lab

Bước 14: Tại đây chọn Forest Function và Domain function Level function thấp nhất 2008R2 trước nhé.

Bước 15: Chờ validate NetBios domain name

Bước 16: Để mặc định lưu trữ file hoặc có thể change tốt nhất để mặc định nhé

Bước 17: Chờ verify rồi cài đặt nhé.

Cài đặt xong tự động reboot lại nhé.

Kiểm tra sơ bộ ADDS

Kiểm tra DNS

Cấu hình DNS PTR

Kết luận

Như Vậy lab tạo domain controller trên Windows Server 2019 đã xong, lab này tương đối đơn giản mở đầu cho các lab sau. Các bạn xem đừng quên like share bài viết nhé.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

Nguồn từ: https://phuongnguyenblog.com/huong-dan-cai-dat-active-directory-domain-services-adds-windows-server-2019.html

1 bình luận
  1. […] Các bạn có thể xem thêm phần 1 hướng dẫn cài đặt ADDS tại đây […]

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More