IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách xử lý lỗi This message could not be sent” Error [0x80070005-00000000-00000000] in Outlook 2010/2013/2016/2019

0 625

Mô tả lỗi bên dưới

Máy trạm Outlook 2010 kết nối máy chủ Exchange 2016/2019

This message could not be sent. Try sending the message again later, or contact your network administrator.
                       Error is [0x80070005-00000000-00000000]

Đây là lỗi chưa cập nhật Offline Address Book  trên outlook 2010 chưa cập nhật.

Giải quyết

Cách 1: Cập nhật OAB

Các bước cập nhật như sau:

Vào tab On Office ribbon, chọn  Send/Receive tab, chọn mũi tên xuống-> Send/Receive Groups, click Download Address Book.

In the Offline Address Book dialog box, make sure that the Download changes since last Send/Receive check box is selected and that Offline Global Address List is selected as the address book, and then click OK.

Cách 2: Xóa OAB tại máy trạm

Thoát outlook hiện tại ra nhé.

Xóa folder OAB tại máy trạm theo đường dẫn sau:

\Users<UserName>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Offline Address Books

Mở lại Outlook kiểm tra nhé.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

Nguồn từ: https://phuongnguyenblog.com/cach-xu-ly-loi-this-message-could-not-be-sent-error-0x80070005-00000000-00000000-in-outlook-2010.html

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More