IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng Dẫn Cài đặt cập nhật In-place Windows 10 lên Windows 11

0 290

Các điều kiện yêu cầu cho Windows 11 xem tại đây

Chuẩn bị Source Cài đặt WIndows 11 download tại đây bản chính thứ nhé

Sau khi download về Mount file ISO vào chọn setup luôn nhé

Chọn Install và chọn next sẽ kiểm tra bản cập nhật các yêu cầu từ Windows 10 để chuẩn bị cập nhật Windows 11

Chờ cài đặt thôi nhé và update lại tùy theo SSD và dữ liệu phần mềm cài đặt trước đó của WIndows 10 thì sẽ nhanh hay chậm, khoảng 30-30 phút nhé.

Cài và giữ nguyên các ứng dụng nhé

Có thể là hình ảnh về màn hình, TV và văn bản cho biết 'Installing Windows 11 Your PC will restart several times. This might take while. 33% complete 1HEl'
Có thể là hình ảnh về màn hình

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More