IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINDOWS 11 TRÊN VMWARE WORKSTATION

0 725

Lab này hướng dẫn cài windows 11 trên Vmware Workstation nhé.

Tạo máy ảo  Windows cấu hình bên dưới:

Chuẩn bị source cài đặt dowload tại đây

KHởi động máy ảo cài Windows 11

Chúng ta có thể đăng nhập bằng outlook nhé. Trường hợp các bạn nếu mún tạo user local thì chỉ cần back lại và rút dây mạng hoặc disable card mạng nhé.

Tạo câu hỏi bảo mật giống đăng nhập vào thiết bị smartphone vậy.

Cài thành công nhé

Phương Nguyễn Viết

CHúc các bạn thành công

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More