IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng dẫn cài .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2019

0 4,352

Thông thường mặc định windows server 2019 sẽ support default 4.0 trở lên mà chính xác là 4.8

Tuy nhiên 1 số ứng dụng cũ vẫn chạy 2.0, 3.5 cũ chúng ta cần phải cài đặt cho nó

Nếu không sẽ bị lỗi sau

Cách cài này là online đôi khi sẽ không thành công.

Tôi sẽ hướng dẫn cách cài offline. Chúng ta cần chuẩn bị disk ISO của Windows Server 2019 nhé,

Mount vào và run lệnh bên dưới.

Cách 1 Cài qua Server manager

Chổ này quan trọng chúng ta browse vào <disk>:\sources\sxs hoặc \\fileshare\source\sxs ví dụ tôi là E:\sources\sxs

Sau đó chọn Install nhé.

Hoặc chúng ta có thể dùng Powershell

Install-WindowsFeature Net-Framework-Core -source \\network\share\sxs

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More