IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MICROSOFT OFFICE 365 E3-Phần 1

0 931

Đăng ký

Các bạn mở trình duyệt web chrome, FF, edge, gỏ đường dẫn bên dưới nhé.Do bản Microsoft đã thay đổi tên từ Office 365 thành Microsoft 365 nên việc đăng ký dùng thử giờ còn link cũ và bản mới thì không có sài thử được nếu đăng ký thì sử dụng Microsoft Bussiness standard nhé

https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/enterprise/office-365-e3

Thực hiện việc khai báo theo trình tự nhé , chọn vào bản dùng thử nhé

Tại đây khai báo tài khoản có thể sử dụng bất kỳ tài khoản nào

Nếu có tài khoản thì đăng nhập hoặc thiết lập tài khoản mới

Gõ đầy đủ thông tin và số điện thoại sẽ nhận được mã xác minh từ Microsoft gửi về số điện thoại

Sau khi xác minh thành công Microsoft sẽ tạo tài khoản đầu tiên cho bạn cũng chính là id ví dụ Viettechgroup.onmicrosoft.com

Sau khi tạo id xong sẽ tạo 1 tài khoản email admin để đăng nhập quản trị cho chúng ta ví dụ admin@viettechgroup.onmicrosoft.com

Quá trình đăng ký tạo tài khoản sẽ diễn ra 1 vài phút là xong

Đã đăng ký thành công có giao diện sau

Sau khi đăng ký thành công chúng ta bắt đầu cấu hình bằng cách click vào hãy bắt đầu

Đăng nhập cấu hình DNS record Office 365

Phần 2: Hướng dẫn cấu hình DNS record cho Micorsoft Office 365

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More