IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

Microsoft Office 365

Mô hình cơ bản Microsoft 365

Về cơ bản, doanh nghiệp sẽ có 3 mô hình triển khai Office 365. Và đối với từng doanh nghiệp, dựa trên đặc thù sẽ có những mô hình triển khai phù hợp gồm:1. Cloud Identity: mô hình này người quản trị sẽ khởi tạo người dùng và quản

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More