IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Phần mềm Snagit phiên bản 2020 Full

1,314

TechSmith Snagit 2020 là phần mềm chụp màn hình với tính năng chỉnh sửa hình ảnh và tích hợp video chụp màn hình. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tạo ra hình ảnh và video chất lượng cao chỉ bằng một công cụ.

Với 3 chức năng là:

  • Chụp màn hình.
  • Quay phim màn hình.
  • Trình chỉnh sửa ảnh.

Các tính năng của TechSmith Snagit 2020

Chụp bất cứ thứ gì trên màn hình của bạn

Snagit làm cho ảnh chụp màn hình hoặc quay video dễ dàng và trực quan hơn. Hỗ trợ chụp toàn bộ màn hình, vùng, cửa sổ hoặc cuộn của bạn.

Chỉnh sửa ảnh chỉ bằng vài cú click chuột

Hỗ trợ bộ công cụ chỉnh sửa đầy đủ. Và tạo hình ảnh của riêng bạn. Chỉnh sửa ảnh chụp màn hình hoặc tạo video theo ý muốn. Bạn không phải là nhà thiết kế, nhưng vẫn tạo ảnh chụp màn hình theo ý muốn


Hỗ trợ chia sẻ đa phương tiện

Bộ não con người xử lý hình ảnh nhanh hơn 60.000 lần so với văn bản. Snagit giúp dễ dàng thêm video và ảnh vào email, tài liệu, blog hoặc mạng xã hội. Hoặc tạo một URL ngắn để chia sẻ ảnh chụp màn hình của bạn với bất kỳ ai.

Cách thức hoạt động của TechSmith SnagIT 2020 Full

Download TechSmith SnagIT 2020

Bạn tải xuống bản cài đặt tại trang chủ và sử dụng Key SnagIT 2020 để kích hoạt Giấy phép.

Tóm tắt khóa cấp phép TechSmith Snagit

Sao chép mã sau vào tệp máy chủ nằm ở đường dẫn Truy cập đường dẫn C:\Windows\ System32\driver\etc Mở tệp máy chủ bằng notepad với tư cách Quản trị viên và thêm mã sau:

0.0.0.0 oscount.techsmith.com
0.0.0.0 oscount.techsmith.com
0.0.0.0 activation.cloud.techsmith.com
0.0.0.0 updater.techsmith.com
0.0.0.0 camtasiatudi.techsmith.com
0.0.0.0 tsccloud.cloudapp.net
0.0.0.0 assets.cloud.techsmith.com

Sau đó tiến hành cài đặt TechSmith Snagit 2020 và nhập khóa theo phiên bản được chia sẻ bên dưới:

for Snagit 2020
NC8CA-5KGCQ-98AV8-V8GEY-7A8BA
2MUCC-5DCCP-98AY8-V84MM-742FR
NCUAC-5DSCQ-98AR8-V8RML-7A4RR
6C8AC-5DKCQ-98A68-V8VXL-W6R5M
7MUAC-53HCH-98AZ8-88F2Z-7C37R
R4AMH-8UP3C-MR4AM-CCAJC-M2678
for Snagit 2019
Name: KiM
Key: 2CUCA-5DPCP-98AR8-V8FXZ-WDE73
Name: KiM
Key: 6C8AC-5DKCQ-98A68-V8VXL-W6R5M
Name: KiM
Key: NC8CC-5WFCK-98A28-V8RXL-W2MEB
Name: KiM
Key: 7CUAA-5KQCD -98AN8-8V82L-7AC6E
Name: KiM
Key: NC8AA-5WCCL-98AZ8-88G2M-7M8CM
Name: KiM
Key: 6MUCC-5KZCM-98AL8-VVRXL-W92D9
Name: KiM
Key: 7C8AA-5KGCM-98AV8-8VFMY-72D4F
Name: KiM
Key: NCUCC-5WPCX-98AE8-88S2Y-773FD
Name: KiM
Key: 2C8CA-5KDCK-98AL8-888ML-74849
Name: KiM
Key: NM8AA-53ZCC-98AG8-8882L-7ARAM
for Snagit v2018.xx
YNTEC-2CWVC-C3KMC-MCJBM-W8A3A
UU5CC-MAM4C-A4BCL-XRANZ-XAD4A
4UU5G-VCCGL-BY5CA-MCZPE-99CDC
CVY69-7C5RK-H7XCC-DCSKF-C9E26
M4UU5-XCXCP-CUUCD-CPSKC-M852M
HCAVC-9CCYN-TAVEC-CCDCD-V4FB5
AM4UU-X5ZBW-WULCC-DCSDZ-F239C
ZMAM4-5UU5C-MYBC5-CUFJ5-D67F7
5B4CY-CNTEC-CQUCD-CDZC5-L5C4R
DB5CU-4VVDH-CULCC-DCXPH-D739C
W5CVY-M6NKM-CQVKC-CDCPZ-KAA24
V92FC-HVY63-JNXCC-CMCC5-H7RC4
R4ACC-MHCCM-4XBZB-22CSG-6BDD5
PCYNT-EEHC4-5ENCC-C5CJJ-K95A7
F2MCZ-SEBMM-Q3VEC-CCDCY-F9D35
ECWAM-Y4UBC-CDHAM-DB7A9-YF8B2
69CCS-VHMDC-VGYC5-CSU35-Y4785
L54UC-HYNTB-PEYDC-CCAMM-X72CR
SCPHA-CWCVY-6D69C-CC5CB-9FA76
TECCH-8C2H5-CTYNH-CCKND-Z539A
XCBYE-CCCUV-VKYDC-CCACC-4E7F3
BK2CC-WUVVD-CURCC-CAMRX-XFC77
9CYNT-9ECCY-CTMF5-CDFBA-LD3MF
2XCZE-XUKC5-6K69C-CC5CP-F78R9
NTEAY-6HCMJ-C9ECC-5C5F5-5A8A2
KMWGS-CCZER-4ZQAC-CHCM2-27A9D
for Snagit v13.xx
EABAH-TEHPE-PR4XA-UC9CZ-23633
5LFTP-LA6CZ-WG4PD-CKBYC-5A2ED
Z5EQM-ZKW5W-9EECV-AHH9H-XDAF9
V7794-BA8FH-Y8AT5-LCDAA-G5D7C
F2V6J-BUTTX-HAL5M-WYAWC-A5395
43YST-AV3XA-LW9BM-MXMHQ-CDFFF
2F2YP-QVTYC-C5HAB-C9CPT-J287R
7BRJN-5DFWQ-5NFHA-L5VM5-C29E4
R97FQ-K6MBC-AXTE5-MPZAP-CCDBA
XNZ4T-WKC2R-358CB-4CJHA-HM7D5
C2MNV-CL9V9-DZVL9-5HDLC-WM3C9
GUA3K-5KCH4-Z9CAW-A2AKK-Y7DB5
M8AZU-WSSFH-E22CM-CFLCD-VFE46
38265-9PCLD-B2FZB-P5CXH-22MC9
QKFWW-73EAR-LJEAZ-BDCXC-H9B33
HBDJE-9AM3P-ZN4JC-WCCTU-ZA723
Y4WYU-VGNDR-HHQE4-CHHBP-5F96R
6CVY4-DWGCK-UTCQW-MDCG3-83RCB
KD7UJ-ZJCPC-ALQTY-ALBXM-5DA73
PACJV-9BAWV-C8PFU-DCDCH-C76FF
L5YPR-5S9BK-CF3PA-HHACG-376CA
N7ZAL-Y9X7E-CZ8BA-JCAHX-G8C3M
UMFUS-84Z8F-H9XCG-AACAH-C9DB9
for Snagit v12.xx
6L82K-N7FE3-ZCXCQ-AKH9C-SEE28
3BPZ9-FFN2C-B5UHF-KADC9-98R83
FH3ZK-R269B-3DQ2C-MSH5P-C4B5A
D7N6Z-WAKLC-675HA-SCAHL-Z9534
2G8U4-MFB8D-HE7KC-MC4MC-D5M39
FFC2M-Z59RE-QLACP-C5MBV-M8RMB
3KDPC-35ADD-CVG2U-5XU6C-MF3AF
6BANC-FN3C4-DACAW-AMXHS-D5C3C
3AHYA-EMM5P-FTAYS-C9HMP-Y639E
HLADM-6UL48-27WA4-C9HH5-L326C
HML6E-CZMVY-QNY3C-CSAFH-AEC35
DQTXN-6JDSD-ZNDDP-CQAKH-AAAMC
GJBBE-LRZ4N-DUMCP-HAPCC-U5B8C
CUVVF-GCWCZ-B6WAC-DCVHC-C4854 6L82K-N7FE3-ZCXCQ-AKH9C-SEE28
3BPZ9-FFN2C-B5UHF-KADC9-98R83
FH3ZK-R269B-3DQ2C-MSH5P-C4B5A
D7N6Z-WAKLC-675HA-SCAHL-Z9534
2G8U4-MFB8D-HE7KC-MC4MC-D5M39
FFC2M-Z59RE-QLACP-C5MBV-M8RMB
3KDPC-35ADD-CVG2U-5XU6C-MF3AF
6BANC-FN3C4-DACAW-AMXHS-D5C3C
3AHYA-EMM5P-FTAYS-C9HMP-Y639E
HLADM-6UL48-27WA4-C9HH5-L326C
HML6E-CZMVY-QNY3C-CSAFH-AEC35
DQTXN-6JDSD-ZNDDP-CQAKH-AAAMC
GJBBE-LRZ4N-DUMCP-HAPCC-U5B8C
CUVVF-GCWCZ-B6WAC-DCVHC-C4854
for Snagit v11.xx
Name
Serial
AppNee.com
NCTCC-5WFCK-98A28-V8RXL-WC3BA
YaWego.com
7CJAA-5KQCD-98AN8-8V82L-73MA6
SoleWe.com
NCTAA-5WCCL-98AZ8-88G2M-76E8A
SoulCourier.com
6MJCC-5KZCM-98AL8-VVRXL-WF86C
for Snagit 11.x & 12.x (including v2.x & v3.x for Mac)
License Type
Serial
Academic License
SXS38-USEZF-KWTBP-CMC7A-4MR85
PUR24-3JM4J-ASPDH-HBKHK-M9ABE
2K37T-2U5WM-GY7RN-DYLGU-4D6D2
GRUDG-MVMBJ-CCKXC-7AKQL-26EAF
Multi Users License
ZEN5H-24LZK-TNYET-2EGKJ-MMCE4
8V5KW-FACMZ-B6HY2-A6QJU-88RDA
M6XJT-7EZBX-C9LAC-FKNSY-49CDR
5J3VA-Y6DK5-6BYKD-CGA9S-W327M
UDU9X-F3CQA-HH9BX-CGVUK-DR579
Single User License
LVCVK-EG4D7-QMQCD-M3HP9-7ABCM
VJCWG-6JTAT-NZ4AC-CYC56-M4E5E
J24JA-KT5MD-MVF8Z-APF77-XA6C5
CSVWQ-GMFDG-DFZZA-DBFHH-N366E
JMCJJ-6YEXD-VP4MX-73MGV-MF2AM
for Snagit v3.xx & v4.xx (on Mac OS X)
ZEN5H-24LZK-TNYET-2EGKJ-MMCE4
6MQCC-5DKCX-98AR8-V88XL-WCDFC
8V5KW-FACMZ-B6HY2-A6QJU-88RDA
M6XJT-7EZBX-C9LAC-FKNSY-49CDR
5J3VA-Y6DK5-6BYKD-CGA9S-W327M
UFCZ2-LJCKX-RH8RA-CCHCH-9B3C7
M4UUB-DCCMC-5YZ5M-M9HFJ-546D9

Tải phần mềm SnagIT2020 tại đây

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More