IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Quản trị Microsoft Office 365 Inside Out, Phiên bản thứ 2 – Tải xuống Sách Đào tạo Office 365

0

Quản trị Microsoft Office 365 Inside Out, Phiên bản thứ 2 – Tải xuống Sách Đào tạo Office

Mô tả sách

Quản trị Microsoft Office 365 Inside Out, Phiên bản thứ 2 – Office 365 (Tiếng Anh: Office 365) là tên thương hiệu được Microsoft sử dụng để chia sẻ một nhóm phần mềm và dịch vụ. Đối với người dùng gia đình, Office 365 cho phép bạn sử dụng Microsoft Office trên Windows và OSD, cũng như không gian lưu trữ trên dịch vụ đám mây OneDrive với 60 phút gọi Skype mỗi tháng. Đối với người dùng doanh nghiệp, Office 365 cung cấp các gói cung cấp email doanh nghiệp và dịch vụ mạng xã hội dưới dạng máy chủ trao đổi lưu trữ được lưu trữ, Skype for Business, SharePoint và Office Online, tích hợp với Yamer và quyền truy cập để cung cấp phần mềm Microsoft Office.

Thông tin Sách eBook

Tiêu đề: Microsoft Office 365 Administration Inside Out, 2nd Edition
Tác giả: Aaron Guilmette, Darryl Kegg, Ed Fisher, Lou Mandich
Độ dài: 1040 trang
Phiên bản: lần thứ 2
Ngôn ngữ:  Tiếng Anh
Nhà xuất bản: Microsoft Press
Ngày Xuất Bản: Ngày 26 tháng 11 năm 2017
ISBN-10: 1509304673
ISBN-13: 9781509304677

Tóm tắt mục lục sách

Part I: Planning, Preparing and Deploying Office 365
CHAPTER 1 Office 365 deployment milestones
CHAPTER 2 Preparing your environment for the cloud

Part II: Office 365 Identity and Access
CHAPTER 3 Federation services and authentication
CHAPTER 4 Directory synchronization basics
CHAPTER 5 Installing Azure AD Connect

Part III: Inside the Office 365 Admin Portal
CHAPTER 6 The Office 365 portal, dashboard, and admin centers
CHAPTER 7 Inside the Security & Compliance Center: Alerting, threat management, and reporting
CHAPTER 8 Inside the Security & Compliance Center: Data classifications, loss prevention, governance, and discovery
CHAPTER 9 Office 365 service health reporting and support

Part IV: Exchange Online Configuration and Management
CHAPTER 10 Preparing an on-premises environment to connect to Exchange Online
CHAPTER 11 Understanding the Office 365 resource types
CHAPTER 12 Mailbox Migration Types
CHAPTER 13 Exchange Online hybrid
CHAPTER 14 Managing Exchange Online

Part V: Skype for Business Online
CHAPTER 15 Skype for Business Online Concepts and Planning
CHAPTER 16 Deploying and administering Skype for Business Online

Part VI: SharePoint Online
CHAPTER 17 SharePoint Online
CHAPTER 18 SharePoint Online Hybrid
CHAPTER 19 OneDrive for Business
CHAPTER 20 Yammer

Tải về

Microsoft Office 365 Administration Inside Out, 2nd Edition

File code: viettechgroup.vn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More