IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.03047 Download

13 2,503

Hôm nay admin chia sẻ phầm mềm VPN Anyconnect Secure của Cisco nhé.

Thông tin

Năm / Ngày phát hành: 2020
Phiên bản: 4.9
Nhà phát triển: Cisco Systems
Trang web của nhà phát triển: http://www.cisco.com/web/go/anyconnect
Độ sâu bit: 32bit + 64bit
Yêu cầu hệ thống: Windows: Đủ để chạy hệ điều hành được hỗ trợ trên nền tảng của bạn
Mô tả: Ứng dụng Khách Di động An toàn Cisco AnyConnect – phát triển thêm AnyConnect. Được thiết kế để tạo kết nối vp-n đến các thiết bị mạng cisco bằng giao thức SSL, TLS, DTLS. Nó hỗ trợ hầu hết các nền tảng và hệ điều hành hiện đại, bao gồm cả di động. Nó cho phép bạn kết nối với tường lửa Cisco ASA hoặc loại thiết bị dựa trên IOS (với một số hạn chế). Để hỗ trợ, cần có giấy phép tương ứng trên các thiết bị vp-n cisco. Nền tảng được hỗ trợ: i386, amd64, powerpc

Files:

anyconnect-linux64-4.9.03047-predeploy-k9.tar.gz

anyconnect-linux64-4.9.03047-vpnapi.tar.gz

anyconnect-linux64-4.9.03047-webdeploy-k9.pkg

anyconnect-macos-4.9.03047-predeploy-k9.dmg

anyconnect-macos-4.9.03047-vpnapi.tar.gz

anyconnect-macos-4.9.03047-webdeploy-k9.pkg

anyconnect-win-4.9.03047-core-vpn-lang-predeploy-k9.zip

anyconnect-win-4.9.03047-core-vpn-lang-webdeploy-k9.zip

anyconnect-win-4.9.03047-predeploy-k9.zip

anyconnect-win-4.9.03047-vpnapi.zip

anyconnect-win-4.9.03047-webdeploy-k9.pkg

hostscan_4.9.03047-k9.pkg

tools-anyconnect-win-4.9.03047-profileeditor-k9.msi

tools-anyconnect-win-4.9.03047-transforms.zip

anyconnect-win-arm64-4.9.03047-webdeploy-k9.pkg

anyconnect-win-arm64-4.9.03047-predeploy-k9.zip

Download link to Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.03047 (Full)

13 Comments
 1. 720p izle nói

  I believe you have observed some very interesting points, thank you for the post. Mil Sancho Ninon

 2. hugh koloc nói

  Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Great.

 3. kristel haake nói

  You produce quality content, congratulations on this

 4. lesley hansing nói

  I enjoyed reading a very successful article

 5. deidra masaitis nói

  I like a very useful article, I like our page and follow it

 6. jerome hartwick nói

  I love surfing on your pleasant site

 7. Tracey nói

  I loved your blog.Really looking forward to read more. Will read on…

 8. Youtube Mp3 nói

  The article is really excellent. Every time I read it, I get information again.
  The best article I’ve read in a long time. Thank You…

 9. Youtube Mp3 nói

  The article is really excellent. Every time I read it, I get information again.
  The best article I’ve read in a long time. thankx

 10. Youtube Mp3 nói

  Really thank you for this beautiful article, it was a very informative article.

 11. Youtube Mp3 nói

  Article is really excellent. Every time I read it,
  Really thank you for this beautiful article, it was a very informative articlee.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More