IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

IT Bussiness

Chia sẻ chiến lược backup & Restore

Vừa rồi Phương nguyễn có chia sẽ chiến lược backup cho 1 bạn sysadmin về backup oracle. Hôm nay Phương nguyễn chia sẽ các bạn nói chung về BackupPhần 1: Tìm hiểu dữ liệu0.Phân loại dữ liệu backupThực ra đối với doanh nghiệp có

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More