IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

linux

Một số lệnh Linux cơ bản

Khởi động lạiRebootKiểm tra địa chỉ IPip aTạo thêm người dùnguseradd xxxTrợ giúp lệnhmanshift + g: đi xuống cuối trang trợ giúp lệnhg: đi lên đầu trang trợ giúp lệnh/xx: tìm kiếm trong trang trợ giúp lệnhn: đi lần lượt đến

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More