IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Tất cả những gì cần biết về dynamic disk trong Hyper-v

0 942

Đĩa mở rộng động (dynamic disk) là gì? – Đĩa mở rộng động là loại đĩa cho phép bạn sử dụng hiệu quả không gian lưu trữ vật lý. Khi bạn lần đầu tiên tạo một đĩa mở rộng động, nó có kích thước nhỏ và chỉ chiếm dung lượng lưu trữ mà nó thực sự cần.

Một đĩa mở rộng động sẽ phát triển khi có thêm dữ liệu mới vào đó, do đó cho phép bạn giảm thiểu chi phí lưu trữ. Hơn nữa, các đĩa mở rộng động hoạt động tốt trong môi trường thử nghiệm và phát triển, đồng thời tương thích rất nhiều với các máy chủ chạy các ứng dụng không chuyên sâu về đĩa.

Làm thế nào bạn có thể giảm kích thước đĩa? – Nếu không được theo dõi đúng cách, một đĩa cứng ảo có thể mở rộng đến kích thước tối đa, do đó tiêu tốn rất nhiều không gian lưu trữ vật lý. Tuy nhiên, xóa tệp khỏi đĩa cứng ảo sẽ không giải quyết được vấn đề này. Cách duy nhất để làm điều này là cấu hình lại đĩa theo cách thủ công bằng cách thu nhỏ (shrink) hoặc nén(compact).

Khi đĩa đã đạt đến kích thước tối đa, bạn nên mở trình hướng dẫn Chỉnh sửa đĩa trong Trình quản lý Hyper-V và chọn xem bạn muốn thu nhỏ hay thu gọn đĩa cứng ảo. Hãy nhớ rằng máy ảo (VM) nên được tắt để các hoạt động này hoạt động

Tùy chọn thu nhỏ làm giảm dung lượng lưu trữ của đĩa cứng ảo, trong khi tùy chọn thu gọn cho phép bạn thu gọn kích thước tệp của đĩa cứng ảo, giữ nguyên dung lượng lưu trữ.

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More