IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Tóm tắt các thay đổi đối với thỏa thuận dịch vụ của Microsoft

0 597

Như các bạn đã biết kể từ ngày 01/04/2021 Microsoft đã thay đổi chính sách thỏa thuận khi sử dụng sản phẩm dịch vụ Microsoft và ngày có hiệu lực là 15/06/2021 nhé. Bản đầy đủ xem tại đây. Dưới dây là bản tóm tắt thay đổi.

  1. Trong tiêu đề, Microsoft đã cập nhật ngày xuất bản thành ngày 1 tháng 4 năm 2021 và ngày có hiệu lực đến ngày 15 tháng 6 năm 2021.
  2. Trong phần Đóng tài khoản của bạn, Microsoft đã làm rõ rằng khi bạn yêu cầu Microsoft đóng tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể chọn đặt tài khoản ở trạng thái tạm ngưng trong 30 hoặc 60 ngày chỉ trong trường hợp bạn thay đổi ý định. Sau khoảng thời gian 30- hoặc 60 ngày đó, tài khoản Microsoft của bạn sẽ bị đóng. Đăng nhập lại trong thời gian tạm ngưng sẽ kích hoạt lại tài khoản Microsoft của bạn.
  3. Trong phần Điều khoản thanh toán, Microsoft đã làm rõ chính sách hoàn lại tiền của mình và phần Thanh toán cho bạn. Microsoft cũng đã làm rõ chính sách hủy của mình nếu bạn bắt đầu hoàn lại hoặc hoàn lại với ngân hàng cho khoản thanh toán Dịch vụ của mình.
  4. Trong phần Xbox, Microsoft đã thêm các tham chiếu đến các đăng ký và dịch vụ cụ thể, bao gồm các đại sứ trong phần Người quản lý trò chơi và làm rõ các cách mua tiền ảo trò chơi. Chúng tôi cũng đã xóa các phần dành cho Arena và Mixer vì chúng tôi không còn cung cấp các dịch vụ đó nữa.
  5. Trong phần Skype và GroupMe, Microsoft đã bao gồm Microsoft Teams. Microsoft cũng đã làm rõ rằng Microsoft không bắt buộc phải cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ khẩn cấp cho Skype, Microsoft Teams và GroupMe. Microsoft cũng đã làm rõ trách nhiệm của bạn đối với các dịch vụ điện thoại di động hoặc điện thoại cố định truyền thống. Microsoft Teams cũng có thể phải trả phí tin nhắn quốc tế. Microsoft đã thêm một liên kết đến thông tin về việc sử dụng Số Skype và làm rõ rằng bạn có thể được hoàn lại tiền theo yêu cầu của bất kỳ số dư đăng ký trả trước nào trong trường hợp bạn chuyển Số Skype của mình sang một nhà cung cấp khác. Microsoft cũng đã xóa Người dùng chính phủ và phần Gửi và nhận tiền vì Microsoft không còn hỗ trợ các tùy chọn này nữa.
  6. Trong phần Outlook và Dịch vụ Office, Microsoft đã xóa phần Outlook.com để làm rõ rằng địa chỉ email hoặc tên người dùng không được tái sử dụng vào hệ thống của chúng tôi hoặc được chỉ định cho người dùng khác. Microsoft cũng đã bao gồm tài liệu tham khảo về việc sử dụng Bing Maps cho Outlook.
  7. Trong phần Phần thưởng của Microsoft, Microsoft đã làm rõ các cách sử dụng Điểm thưởng của bạn để quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận.
  8. Trong phần Thông báo, Microsoft đã làm rõ rằng thông tin tài chính được cung cấp qua Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn và các mục đích sử dụng khác yêu cầu thỏa thuận riêng với người cấp phép bên thứ ba của Microsoft.
  9. Trong suốt các Điều khoản, Microsoft đã thực hiện các thay đổi để cải thiện độ rõ ràng và giải quyết ngữ pháp, lỗi chính tả, cập nhật cách đặt tên và siêu liên kết cũng như các vấn đề tương tự khác.

Các anh em chú ý việc thay đổi có ảnh hưởng đế cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp mình thì cập nhật nhé

Nguồn từ Microsoft

Microsoft Services Agreement

Frequently Asked Questions (microsoft.com)

Phương Nguyễn Dịch

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More