IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng dẫn tạo máy ảo cho lab Exchange 2016-2019

0 1,355

Thông tin máy ảo

STTVM SERVERRolesOSConfig CPU, RAMIP
01NVPSRVDC01AD, DNSWindows Server 2012R21vCPU, 2G, 40G172.16.23.1/24
02NVPSRVDC02AD, DNSWindows Server 20191vCPU, 2G, 40G172.16.23.2/24
03NVPSRVWITFS, Witness,DAGWindows Server 20191vCPU, 2G, 40G172.16.23.3/24
04NVPSRVEX01MBX Echange 2016/2019Windows Server 20162vCPU, 10G, 40G172.16.23.11/24
05NVPSRVEX02MBX Echange 2016/2019Windows Server 20162vCPU, 10G, 40G172.16.23.12/24
06NVPCLIENTClient OutlookWindows 10 Pro1vCPU, 2G,40G172.16.23.100/24
Danh sách máy ảo cần tạo

Thực hiện trên Vmware vsphere 6.7

Create/Register VM-> chọn create new virtual machine

Chọn next

  1. Name:Đặt tên máy ảo ví dụ: NVPSRVEX01
  2. Compatibility: chọn loại máy ảo tương thích esxi 6.7
  3. Guest OS family: chọn hệ điều hành máy chủ VM chọn Windows
  4. Guest OS version: Chọn máy chủ Microsoft Windows Server 2016 and later (64-bit), trường hợp này có thể chọn luôn cho Windows Server 2019

Chọn Datastores nơi lưu trữ VM nhé -> chọn next

Cấu hình cơ bản cho máy ảo như : vCPU, RAM, HDD, Network, Các bạn chọn theo cấu hình thông tin mục 1 thông tin trong bản mô tả nhé.

Lưu ý vmNetwork chọn Vmnet3

Chọn next -> finish để kết thúc việc tạo máy ảo

Tương tự tạo các VM còn lại: NVPSRVDC02, NVPSRVEX01, NVPSRVEX02

Cài đặt Windows Server cho các VM

Start và cài mount ISO Windows Server 2012R2, 2016 hoặc 2019 vào cài nhé

Tương tự cài NVPSRVDC02: OS Windows Server 2019

  • Tương tự cho NVPSRVEX01, EX2 OS WS 2019
  • CÀI VMWARE TOOLS
  • CẬP NHẬT BẢN VÁ MỚI NHẤT Tiến hành cập nhật toàn bộ các VM

CÀI VMWARE TOOLS

Khởi động lại nhé

Cập nhật Bản vá và Windows Update mới nhất

Tương tự cho các VM 2019

Tạm kết thúc lab cài tạo và cài đặt máy ảo trên Vmware Vsphere 6.7

Các bạn có thể xem tiếp phần của cài đặt exchange tại đây

Mô hình cài đặt Lab Exchange 2016-2019

Thông tin mô tả môi trường lab Exchange 2016/2019

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More