Sunday, October 20, 2019
Đăng ký link rút gọn

BAD_POOL_CALLER (c2) or KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION (13A) occurs after running LiveUpdate

Situation After running LiveUpdate on Symantec Endpoint Protection (SEP), the computer crashes indicating IDSvix86.sys/IDSvia64.sys...

Microsoft phát hành ngày 2019 Cập Nhật xem trước cho Windows

Microsoft phát hành bản Cập Nhật tích luỹ cho nhiều phiên bản được hỗ trợ của Windows vào ngày 15, 2019. Công...

Microsoft releases October 2019 update previews for Windows

Microsoft released cumulative updates for various supported versions of Windows on October 15, 2019. The company released preview updates for Windows 7...

Cấu hình hạn chế truy cập SQL Server chỉ cho nhìn thấy database được...

Mô tả Ngữ cảnh được đặt ra như sau SQL của MS. Bạn đang cho thuê hosting server SQL...

Không thể truy cập IMM2 sau khi cập nhật firmware IMM2 – Máy chủ...

1.Mô tả triệu Chứng- Symptom Sau khi thực hiện một bản cập nhật firmware IMM2, các IMM dừng...

Khắc phục lỗi Exchange 2016 – 4.7.0 Temporary server error. Please try again later....

1.Mô tả lỗi Kinh nghiệm chia sẽ gặp phải, Một trong những khách hàng của chúng tôi đã gọi...

OWA / ECP không vào được nếu Chứng chỉ Microsoft Microsoft Server Server Auth...

Nếu chứng chỉ "Microsoft Exchange Server Auth Chứng chỉ" không có trên các máy chủ Exchange trong tổ chức, hãy làm theo...

Resolve the ‘Auth Certificate Missing’ Error in Exchange 2016/2013

Microsoft Exchange Server Auth Certificate is a self-signed certificate that allows connection with other servers like Lync, SharePoint, etc. These certificates...

Microsoft: Chuẩn bị cho một tương lai không còn Windows

Windows vẫn là một phần quan trọng của Microsoft, nhưng không phải là tương lai. Microsoft đang muốn trở mình từ gã...

📚Hướng dẫn Đăng ký Mail Free cấu hình Zoho mail- Email tên miền doanh...

📚Hướng dẫn Đăng ký Mail Free cấu hình Zoho mail- Email tên miền doanh nghiệp | DNS PA Việt Nam P2