IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

BAD_POOL_CALLER (C2) hoặc KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION (13A) xảy ra sau khi chạy LiveUpdate

0 128

Tình huống


Sau khi chạy LiveUpdate trên Symantec Endpoint Protection (SEP), máy tính lỗi cho biết IDSvix86. sys/IDSvia64. sys là nguyên nhân của ngoại lệ.

Môi trường


LiveUpdate tải xuống chuỗi chữ ký chống xâm nhập 2019/10/14 R61

Lỗi


BAD_POOL_CALLER (C2) hoặc KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION (13A)

Giải phápSymantec sẽ cập nhật bài viết này một lần nữa thông tin có sẵn. Nhấp vào nút đăng ký để được thông báo về bản Cập Nhật trong tương lai thông qua email.

Symantec đã phát hành chữ ký chống xâm nhập Phiên bản 2019/10/14 R62 để giải quyết vấn đề này.  Các định nghĩa này có sẵn ngay bây giờ.

Hãy chạy LiveUpdate để tải về chữ ký mới nhất của công tác phòng chống xâm nhập 2019/10/14 R62, hoặc rollback một phiên bản nội dung tốt trước đó được biết đến để ngăn chặn tình trạng BSOD. Hãy kiểm tra làm thế nào để Backdate định nghĩa virus trong Symantec Endpoint Protection Manager để biết thêm chi tiết về cách quay trở lại định nghĩa.

Nguồn https://support.symantec.com/us/en/article.tech256643.html

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More