IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách chặn IP trong Windows Firewall

0 5,332

Đặt vấn đề

Giả sử hệ thống cần chặn tất 1 số IPs đặc biệt truy cập máy chủ bằng Windows Firewall

Trường hợp 1: Block đơn 1 IP

1 Mở tường lửa lên -> chọn  Windows Firewall with Advanced Security

2 Tạo rules

3 Select Custom in Rule Type

4  Chọn “All Programs”

5 Chọn vào Any on the Protocol and Ports Screen

6 Chọn vào Add -> tại đây thêm các IP cần cấm vào đây

7 Thêm địa chỉ IP hoặc range IP

8 Có thể add thêm

9 Chọn vào  “Block the Connection”

10 Chọn phạm vi áp dụng rules này: 3 phạm vi luôn

11 Chúng ta đặt tên Rules cái nhé

Ok nhé

Cách 2 nếu nhiều IPs quá chúng ta sử dụng import bằng file .txt nhé

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More