IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

CÁCH UPGRADE FIRMWARE CISCO 2960S 48 TỪ FIRMWARE 122-55.SE7 LÊN 152-2.E9

15

CÁCH UPGRADE FIRMWARE CISCO 2960S 48 TỪ FIRMWARE 122-55.SE7 LÊN 152-2.E9

Thông tin


  • Cisco 2960s

  • Firmware cũ: c2960s-universalk9-mz.122-55.SE7

  • Cần upgrade lên: c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin

Chúng ta cần có tài khoản và còn hạn hợp đồng với cisco mới tải được https://software.cisco.com/download ) hoặc có thể tìm đâu đó trên mạng 😊

Kiểm tra phiên bản hiện tại

Show version


  • Tải bản ios cisco 2960: c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin

Thủ tục Upgrade

  • config terminal
  • boot system flash:/c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin
  • end
  • write memory

Khởi động lại Switch

Reload

Kiểm tra lại kết quả

Như vây là upgarde thành công

Chúc các bạn may mắn cập nhật

Phương Nguyễn

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More