IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.1.56 LÊN VEEAM 12.1.2.172

79

Thông tin Bản Veeam v12.1.2.172

Tính năng mới hỗ trợ

  • AlmaLinux 9.3 and Rocky 9.3 supported for use as Linux-based backup repositories and backup proxies.
  • Microsoft Azure Stack HCI 23H2 (March 2024 build) support.
  • Microsoft SharePoint Subscription Edition 24 H1 support for application-aware image processing.

Vá lỗ hổng các bản bảo mật: CVE-2024-29849, CVE-2024-29850, CVE-2024-29851, CVE-2024-29852

Chuẩn bị source KB

Đăng ký 1 tài khoản để file Link tải

https://www.veeam.com/download-version.html

Nếu KB thì có thể tải tại đây: https://www.veeam.com/kb4510

Tải iso file path

Filename: VeeamBackup&Replication_12.1.2.172_20240516.zip

Run as Administrator nhé

Setup

Stop All Services Veeam Backup & Replication

Hoặc chạy Powershell cho nhanh:

get-service veeam* stop-service

Stop-Service -Name Veeam* -force

Trước khi chạy backup file license lại nhé.

Tiến hành Setup upgrade

Khởi động lại Server Veeam.

Cập nhật các remote compoment

Rename file VeeamLicense.dll->old.

C:\Program Files\Common Files\Veeam

VeeamLicense.dll > to > VeeamLicense.dll.old
[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\ ]

[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication ]

Sau khi udpate xong chúng ra trả lại file Veeamlicense.dll

  • C:\Program Files\Common Files\Veeam
  • C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication

Công việc tiếp theo sẽ upgrade và scan lại reposibilites, các module upgrade.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More