IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng dẫn cài đặt cho VMware ESXi 6.x trên máy chủ Lenovo ThinkSystem

0 1,169

© Bản quyền Lenovo 2019.

THÔNG báo về quyền hạn chế và hạn chế: nếu dữ liệu hoặc phần mềm được gửi theo quy định của hợp đồng “GSA” quản lý Dịch vụ chung, việc sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ phải tuân theo các hạn chế được quy định trong hợp đồng không. GS-35F-05925.

Lưu ý: trước khi sử dụng thông tin này và sản phẩm nó hỗ trợ, hãy đọc thông tin chung trong 6,0 chú thích trong tài liệu này.

Hỗ trợ các máy chủ: máy chủ Lenovo® ThinkSystem. Để có danh sách đầy đủ các máy chủ được hỗ trợ với hệ điều hành này/Hypervisor, vui lòng tham khảo hướng dẫn tương tác của Lenovo OS.

Phiên bản OS/Hypervisor áp dụng:

 • VMware ESXi 6.0 U3
 • VMware ESXi 6.5 b
 • VMware ESXi 6.5 U1
 • VMware ESXi 6.5 U2
 • VMware ESXi 6.5 U3
 • VMware ESXi 6,7
 • VMware ESXi 6.7 U1
 • VMware ESXi 6.7 U2
 • VMware ESXi 6.7 U3

Làm theo hướng dẫn trong tài liệu này theo tuần tự trừ khi các hướng dẫn này khuyên bạn nên làm theo các quy trình hoạt động khác. Windows và tin nhắn có thể khác với các thư trong tài liệu này. Trong tài liệu này, thuật ngữ Select được sử dụng để biểu thị việc sử dụng các phím mũi tên, phím tab, Alt + một sự kết hợp chữ cái, hoặc chuột để thực hiện một lựa chọn.

Tham khảo phần cứng tùy chọn trong tài liệu này không bao hàm sự hỗ trợ của phần cứng đó. Để biết thông tin về các tùy chọn được hỗ trợ, hãy xem thông tin Serverđã® cho máy chủ của bạn tại http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/.


Những gì bạn sẽ cần

Bạn phải có phần mềm và phần cứng sau đây để cài đặt:

Nơi tải tập tin

Bạn có thể tải về hệ điều hành hình ảnh, trình điều khiển thiết bị và các tập tin từ các trang web sau đây:

Chuẩn bị phần cứng

Để chuẩn bị phần cứng, Cập nhật phần mềm hệ thống và cấu hình các mảng đĩa, xem Trung tâm thông tin Lenovo ThinkSystem tại Trung tâm thông tin Lenovo ThinkSystem.

Vui lòng thiết lập chế độ khởi động ưa thích của bạn (chế độ UEFI hoặc chế độ Legacy) trong trình đơn thiết lập UEFI F1 (hoặc sử dụng các công cụ như Lenovo XClarity Essentials) trước khi bạn bắt đầu quá trình cài đặt hệ điều hành.

LƯU ý: UEFI Secure Boot được hỗ trợ với VMware ESXi Phiên bản 6,5 hoặc mới hơn.

Để tải xuống các trình điều khiển thiết bị mới nhất, gói phần mềm và hướng dẫn cài đặt cho máy chủ của bạn, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Đi tới cổng hỗ trợ Lenovo.
 2. Trong chọn một sản phẩm gia đình nhấp vào Trung tâm dữ liệu sau đó chọn máy chủ.
 3. Trong hộp chọn dòng thả xuống chọn ThinkSystem.
 4. Trong hộp chọn Subseries thả xuống chọn mô hình máy chủ của bạn.
 5. Trong hộp chọn máy loại thả xuống chọn loại máy chủ của bạn.
 6. Trên trang tiếp theo chọn trình điều khiển và phần mềm từ các biểu ngữ màu xanh.
 7. Trong hộp thả xuống hệ điều hành chọn phiên bản phù hợp VMware ESXi của bạn. Ví dụ: VMWare ESXi 6,7.
 8. Điều này sẽ hiển thị một danh sách các phần mềm gần đây nhất và Driver thiết bị cho hệ thống của bạn.
 9. Làm theo các tập tin readme. txt trong mỗi gói tải về hướng dẫn cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải các gói trực tiếp từ trình điều khiển I/O Lenovo VMware và công thức mã phần vững.

Cài đặt VMware ESXi 6. x

Cập nhật firmware

Luôn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng hệ thống được khuyến nghị và các phiên bản phần mềm I/O được xác nhận trên phiên bản này của VMware ESXi. Tham khảo Lenovo VMware I/O trình điều khiển và công thức mã phần vững cho các thông tin Phiên bản mới nhất. Làm theo các hướng dẫn trong tệp README (. txt) được bao gồm trong gói phần mềm cài đặt.

Để biết chi tiết về bản cập nhật firmware trên máy chủ Lenovo ThinkSystem, tham khảo Lenovo ThinkSystem Firmware và Cập Nhật trình điều khiển thực tiễn tốt nhất.

Triển khai cài đặt hệ điều hành

Để cài đặt VMware ESXi 6. x, hãy làm theo các hướng dẫn chi tiết trong vSphere cài đặt và hướng dẫn thiết lập. Để biết thêm thông tin về việc cài đặt và hỗ trợ các hệ điều hành khách và quản trị của VMware ESXi 6. x, truy cập vào VMware vSphere tài liệu.

LƯU ý: Lenovo khuyến cáo rằng bạn cài đặt VMware ESXi 6. x bằng cách sử dụng các Lenovo VMware ESXi hình ảnh tùy chỉnh. Cài đặt từ hình ảnh tùy chỉnh có một số lợi thế:

 • Nó được thử nghiệm trên máy chủ của Lenovo và bộ điều hợp danh mục đầu tư với cùng một Serverđã được chng minh® hỗ trợ đảm bảo như VMware của cơ sở phát hành.
 • Nó cho phép hỗ trợ các công cụ của Lenovo, bao gồm Lenovo XClarity Essentials (ToolCenter) cung cấp khả năng flash firmware máy chủ như UEFI, XCC, và IO adapter Firmware.
 • Nó bao gồm các trình điều khiển IO mới nhất của VMware chứng nhận để hỗ trợ các máy chủ Lenovo, như được nêu trong Lenovo VMware I/O trình điều khiển và công thức mã phần vững.

Bạn có thể tải về Lenovo VMware ESXi tuỳ chỉnh hình ảnh từ https://vmware.lenovo.com/content/. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Lenovo VMware tuỳ chỉnh hình ảnh tham khảo hướng dẫn.

LƯU ý: VMware ESXi 6. x không hỗ trợ RAID trên máy chủ ThinkSystem. Sử dụng Lenovo ThinkSystem hỗ trợ bộ điều hợp RAID, và Lenovo VMware tuỳ chỉnh hình ảnh, nếu bạn có ý định về cài đặt VMware ESXi trên ổ đĩa RAID. Vui lòng tham khảo Lenovo Serverđã được chứng minh® để biết thông tin chi tiết về bộ điều hợp RAID hỗ trợ.

Cập Nhật trình điều khiển thiết bị

Hướng dẫn cài đặt sau

 • Kích hoạt ghi nhật ký từ xa khi bạn thiết lập ESXi nhúng, trước khi bất kỳ vấn đề xảy ra. Điều này sẽ giúp Lenovo hỗ trợ để hỗ trợ trong việc gỡ lỗi và giải quyết các vấn đề phức tạp, nếu họ Occure. Để biết hướng dẫn về cách thiết lập ghi nhật ký từ xa, hãy tham khảo http://kb.vmware.com/kb/1033696.
 • Lenovo khuyên bạn nên đánh giá tất cả các cách-TOS và các giải pháp liên quan đến hệ thống này và hệ điều hành bạn đang cài đặt. Làm thế nào-TOS và các giải pháp được tìm thấy ở Lenovo trung tâm dữ liệu hỗ trợ cổng.

Hướng dẫn cụ thể hệ thống

Hiện tại, không có hướng dẫn cụ thể của hệ thống cho hệ điều hành/Hypervisor này.

Tài nguyên kỹ thuật

Tài nguyên kỹ thuật sau hiện có sẵn cho VMware ESXi 6. x:

Thông báo

Lenovo có thể không cung cấp các sản phẩm, Dịch vụ, hoặc các tính năng thảo luận trong tài liệu này ở tất cả các nước. Tham khảo đại diện Lenovo địa phương của bạn để biết thông tin về các sản phẩm và dịch vụ hiện có sẵn trong khu vực của bạn.

Bất kỳ tham chiếu đến một sản phẩm Lenovo, chương trình, hoặc dịch vụ không có ý định để nhà nước hoặc ngụ ý rằng chỉ có Lenovo sản phẩm, chương trình, hoặc dịch vụ có thể được sử dụng. Bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ tương đương chức năng nào không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Lenovo có thể được sử dụng thay thế. Tuy nhiên, người dùng có trách nhiệm đánh giá và xác minh hoạt động của bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác.

Lenovo có thể có bằng sáng chế hoặc đang chờ xử lý ứng dụng bằng sáng chế bao gồm chủ đề được mô tả trong tài liệu này. Trang trí nội thất của tài liệu này không cung cấp cho bạn bất kỳ giấy phép cho các bằng sáng chế. Bạn có thể gửi yêu cầu giấy phép, bằng văn bản, để:

	Lenovo (Hoa Kỳ), Inc
	1009 think Place-tòa nhà một
	Morrisville, NC 27560
	Mỹ.
	Chú ý: Lenovo giám đốc cấp phép

LENOVO CUNG CẤP NÀY XUẤT BẢN “NHƯ LÀ” KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý CỦA KHÔNG VI PHẠM, BÁN HOẶC THỂ DỤC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Một số luật không cho phép từ chối trách nhiệm rõ ràng hoặc ngụ ý bảo đảm trong các giao dịch nhất định, do đó, tuyên bố này có thể không áp dụng cho bạn.

Thông tin này có thể bao gồm không chính xác kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Thay đổi được định kỳ thực hiện cho các thông tin ở đây; những thay đổi này sẽ được kết hợp trong các ấn bản mới của Ấn phẩm. Lenovo có thể cải tiến và/hoặc thay đổi trong các sản phẩm (s) và/hoặc chương trình (s) được mô tả trong ấn phẩm này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Các sản phẩm được mô tả trong tài liệu này không được dùng để sử dụng trong cấy ghép hoặc các ứng dụng hỗ trợ cuộc sống khác trong đó sự cố có thể dẫn đến chấn thương hoặc tử vong cho người. Thông tin chứa trong tài liệu này không ảnh hưởng hoặc thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm Lenovo hoặc bảo đảm. Không có gì trong tài liệu này sẽ hoạt động như một giấy phép rõ ràng hoặc ngụ ý hoặc bồi thường theo quyền sở hữu trí tuệ của Lenovo hoặc bên thứ ba. Tất cả các thông tin trong tài liệu này đã thu được trong các môi trường cụ thể và được trình bày dưới dạng hình minh họa. Kết quả thu được trong môi trường điều hành khác có thể thay đổi.

Lenovo có thể sử dụng hoặc phân phối bất kỳ thông tin bạn cung cấp trong bất kỳ cách nào nó tin rằng thích hợp mà không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ cho bạn.

Bất kỳ tài liệu tham khảo trong ấn phẩm này để không Lenovo web site được cung cấp để thuận tiện chỉ và không theo cách nào phục vụ như là một sự chứng thực của những trang web. Các tài liệu tại các trang web không phải là một phần của các tài liệu cho sản phẩm này Lenovo, và sử dụng các trang web đó là nguy cơ của riêng bạn.

Bất kỳ dữ liệu hiệu suất nào ở đây đã được xác định trong một môi trường có kiểm soát. Do đó, kết quả thu được trong môi trường điều hành khác có thể thay đổi đáng kể. Một số phép đo có thể đã được thực hiện trên các hệ thống phát triển cấp và không có bảo đảm rằng các phép đo sẽ được giống nhau trên các hệ thống thường có sẵn. Hơn nữa, một số phép đo có thể đã được ước tính thông qua extrapolation. Kết quả thực tế có thể khác nhau. Người dùng tài liệu này phải xác minh dữ liệu áp dụng cho môi trường cụ thể của họ.

Nguồn: https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT507423

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More