IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cấu hình VPN Hub To Spoke Vigor Draytek 2925FN

0 663

Cấu hình VPN Hub To Spoke Vigor Draytek 2925FN

Hướng dẫn cấu hình VPN Hub To Spoke dùng Vigor Draytek 2925FN-
Configuring Hub-and-Spoke Site-to-Site VPN on Vigor Draytek 2925FN

Để tiếp tục series VPN admin kênh ITShareNVP ra phần 4 cho các bạn xem.
Hướng dẫn cấu hình VPN Hub To Spoke dùng Vigor Draytek 2925FN-

Configuring Hub-and-Spoke Site-to-Site VPN on Vigor Draytek 2925FN

𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉
00:25 Welcome to IT Share NVP
1:16 Giới thiệu ngữ cảnh sử dụng mô hình doanh nghiệp VPN Hub-and-Spoke (draytek vigor to draytek vigor)
03:14 Mô hình kết nối VPN Hub-to-Spoke
06:48 Cấu hình VPN Hub tại HO (VPN to Spoke1-Bo1 và VPN to Spoke2-BO2)
11:05 Cấu hình VPN Spoke1 to Site tại Chi nhánh 1 (Spoke1 BO1-Draytek vigor 2925FN)
16:12 Cấu hình VPN Spoke2 to Site tại Chi nhánh 2 (Spoke2 BO2-Draytek vigor 2925FN)
22:05 Test cấu hình icmp ping từ hội sở về Chi nhánh và ngược lại thông mạng.
24:15 Contact-Thank you

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More