IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cấu hình VPN SITE TO SITE Draytek vs Draytek 2925FN (IPSec, SSL)

0 775

Cấu hình VPN SITE TO SITE Draytek vs Draytek 2925FN (IPSec, SSL)

Để tiếp tục series VPN admin kênh ITShareNVP ra phần 3 cho các bạn xem.

Hướng dẫn cấu hình VPN SITE TO SITE Draytek 2925Fn vs Draytek 2925FN (sử dụng giao thức IPSec, SSL)-Guide VPN LAN-LAN between Draytek vigor to Draytek vigor

𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉
00:25 Welcome to IT Share NVP
1:26 Giới thiệu ngữ cảnh sử dụng mô hình doanh nghiệp VPN Site to site (draytek vigor to draytek vigor)
02:38 Mô hình VPN Site to site
05:09 Cấu hình VPN Site tại Chi nhánh 1 (BO-Draytek vigor 2925FN)
09:58 Cấu hình VPN Site tại Chi nhánh 2 (BO-Draytek vigor 2925FN)
13:23 Giám sát kết nối VPN Draytek và VPN Draytek
14:20 Test cấu hình icmp ping từ hội sở về Chi nhánh và ngược lại thông mạng.
15:55 Cấu hình VPN Site to site sử dụng SSL tunnel
17:58 Thank you

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More