IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.10.03104 Download

0 4,462

Hôm nay admin chia sẻ phầm mềm VPN Cisco AnyConnect Secure Mobility Client phiên bản mới nhất của Cisco nhé.

Thông tin

Năm / Ngày phát hành: 2021
Phiên bản: 4.10
Nhà phát triển: Cisco Systems
Trang web của nhà phát triển: http://www.cisco.com/web/go/anyconnect
Độ sâu bit: 32bit + 64bit
Yêu cầu hệ thống: Windows: Đủ để chạy hệ điều hành được hỗ trợ trên nền tảng của bạn
Mô tả: Ứng dụng Khách Di động An toàn Cisco AnyConnect – phát triển thêm AnyConnect. Được thiết kế để tạo kết nối vp-n đến các thiết bị mạng cisco bằng giao thức SSL, TLS, DTLS. Nó hỗ trợ hầu hết các nền tảng và hệ điều hành hiện đại, bao gồm cả di động. Nó cho phép bạn kết nối với tường lửa Cisco ASA hoặc loại thiết bị dựa trên IOS (với một số hạn chế). Để hỗ trợ, cần có giấy phép tương ứng trên các thiết bị vp-n cisco. Nền tảng được hỗ trợ: i386, amd64, powerpc

Files:

 • anyconnect-linux64-4.10.03104-predeploy-k9.tar.gz
 • anyconnect-linux64-4.10.03104-vpnapi.tar.gz
 • anyconnect-linux64-4.10.03104-webdeploy-k9.pkg
 • anyconnect-macos-4.10.03104-predeploy-k9.dmg
 • anyconnect-macos-4.10.03104-vpnapi.tar.gz
 • anyconnect-macos-4.10.03104-webdeploy-k9.pkg
 • anyconnect-win-4.10.03104-core-vpn-lang-predeploy-k9.zip
 • anyconnect-win-4.10.03104-core-vpn-lang-webdeploy-k9.zip
 • anyconnect-win-4.10.03104-predeploy-k9.zip
 • anyconnect-win-4.10.03104-vpnapi.zip
 • anyconnect-win-4.10.03104-webdeploy-k9.pkg
 • hostscan_4.10.03104-k9.pkg
 • tools-anyconnect-win-4.10.03104-profileeditor-k9.msi
 • tools-anyconnect-win-4.10.03104-transforms.zip
 • anyconnect-win-arm64-4.10.03104-webdeploy-k9.pkg
 • anyconnect-win-arm64-4.10.03104-predeploy-k9.zip

Link Tải full bộ để deploy

STTMô tảVersionDownload
01 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.10.03104 (Full) 4.10.03104 This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
02 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.10.02086 (Full) 4.10.02086 This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
03Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.10.01075 (Full)4.10.01075This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
04Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.05042 (Full)4.9.05042This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
05Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.04053 (Full)4.9.04053This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
06Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.04043 (Full)4.9.04043This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
07Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.03047 (Full)4.9.03047This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
08Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.8.03052 (Full)4.8.03052This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
09Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.7.04056 (Full)4.7.04056This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
Link tải full bộ

Hoặc download chỉ cài đặt trên máy trạm Windows

IDMô tảVersionLink Download
anyconnect-win- 4.10.03104 -core-vpn-predeploy-k9 4.10.03104 This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
01 anyconnect-win- 4.10.02086 -core-vpn-predeploy-k9 4.10.02086 This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
02anyconnect-win-4.10.01075-core-vpn-predeploy-k94.10.01075This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
03anyconnect-win-4.9.05042-core-vpn-predeploy-k94.9.05042This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
04anyconnect-win-4.9.04053-core-vpn-predeploy-k94.9.04053This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
05anyconnect-win-4.9.04043-core-vpn-predeploy-k94.9.04043This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
06anyconnect-win-4.8.03052-core-vpn-predeploy-k94.8.03052This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
Link download máy trạm Windows

Chúc các bạn may mắn

Filecode: viettechgroup.vn

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More