IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

How to

Nâng cấp Veeam Backup 9.5U3 lên v10

Nâng cấp Veeam Backup Replication 9.5U3 lên v10https://www.youtube.com/watch?v=wgUaw0aHaCA𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉00:35 Giới thiệu ngữ cảnh cập nhật02:00 Checklist guide hướng dẫn cập nhật07:38 Backup cấu hình Veeam replication

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More