IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN UPGRADE IN PLACE WINDOWS SERVER 2008 R2 TO WINDOWS SERVER 2016/2019 P2

2 415

Tiếp theo phần 1 hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp phần 2.

Các bạn có thể xe lại phần 1 tại đây

Bước 2: Cập nhật  Windows Server 2012R2 to Windows Server 2016

Copy Source vào Server

Image 25
copy source vào server

Chọn check download and install updates nhé

Image 27
Chọn bản Windows Server 2016 Standard (Desktop Experience)
Image 29
Chọn Keep personal files and apps
Image 31
Image 33
Chọn install
Image 35
Chờ 1 vài phút
Image 37
Cập nhật thành công

Chúc các bạn thành công

Phần này chúng ta có thể cập nhật luôn từ 2012R2 lên Windows server 2019.

Phần 3 sẽ cập nhật từ Windows server 2016 lên Windows Server 2019

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More