IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

CÁCH CÀI ĐẶT ADDITONAL DOMAIN SERVICES ADDS-WS2012R2 VÀO DC 2019

1 2,577

Thông tin

Active Directory Domain Server Master: NVPSRVDC01 (172.16.23.2)

Active Directory Domain Server Addition : NVPSRVDC02(172.16.23.1)

Khai báo IP

Chuẩn bị IP join domain DNS Server windows server 2019

Kiểm tra Nslookup

Join Domain

Nâng cấp Addional Domain Controller

Sau khi khởi động lại Logon domain administrator nhé.

Add roles->Active directory domain services-> Install

Sau khi cài đặt xong -> chọn vào promote domain controller

Bước này quan trọng nhé

Chọn add a domain controller to esxisting domain controller viettechgroup.lab add thêm

Nhập mật khẩu để restore mode

Reboot check

Có thể run lệnh bên dưới cmd quyền domain admin để kiểm tra 5 roles FSMO

netdom query fsmo
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1879]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>netdom query fsmo
Schema master        NVPSRVDC02.viettechgroup.lab
Domain naming master    NVPSRVDC02.viettechgroup.lab
PDC             NVPSRVDC02.viettechgroup.lab
RID pool manager      NVPSRVDC02.viettechgroup.lab
Infrastructure master    NVPSRVDC02.viettechgroup.lab
The command completed successfully.
C:\Users\Administrator>

Ok như vậy đã add thành công Active Directory Domain Controller Additional nhé.

Nguyên tắc dự phòng phải ít nhất 2 DC để backup qua lại

Các bạn có thể xem thêm phần 1 hướng dẫn cài đặt ADDS tại đây

Chúc các bạn thành công.

Phương Nguyễn

1 bình luận
 1. Coattaxema nói

  I can not take part now in discussion – it is very occupied. Very soon I will necessarily express the opinion.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More