Thứ Năm, Tháng Tám 13, 2020

Bài Viết Mới Nhất

HƯỚNG DẪN VEEAM BACKUP & REPLICATION 9.5B RESTORE MÁY ẢO TRÊN VMWARE VSPHERE VCENTER PHẦN 3

Tóm tắt Các bạn có thể xem lại các phần trước đó tại đây:

Hướng Dẫn hạ cấp (Demote) Active directory khỏi hệ thống sau chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) Phần 2

Tiếp tục phần 1 hướng dẫn chuyển đổi WS2008 R2 FSMO quảng cáo để WS2019 (ADDS) P1. Tôi sẽ hướng dẫn phần...

Hướng Dẫn hạ cấp (Demote) Active directory khỏi hệ thống sau chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) Phần 21

Tiếp theo phần 1 Hướng Dẫn Chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) P1. Tôi sẽ hướng dẫn phần 2.

Hướng Dẫn Chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) | Migrate WS 2008 R2 FSMO roles to WS2019- P1

#--------------------------------------------------------- #--CREATE BY IT SHARE NVP #--DATE: 2019-09-14 #--HƯỚNG DẪN Chuyển đổi Migrate...

HƯỚNG CÀI ĐẶT VMWARE VCENTER SERVER APPLIANCE 6.7 U3

Chuẩn bị VM: VMVCSA67 để làm trung gian deploy Vmware VCSA qua ESXIOS: Windows Server 2019 Source: VMware-VCSA-all-6.7.0-14836122.iso....

HƯỚNG DẪN UPGRADE IN-PLACE WINDOWS SERVER 2008 R2 TO WINDOWS SERVER 2016/2019 Phần 3

Thông tin Như chúng ta đã biết, MS đã thông báo các sản phẩm Windows Server 2008, 2008R2 sẽ kết thúc...

HƯỚNG DẪN UPGRADE IN PLACE WINDOWS SERVER 2008 R2 TO WINDOWS SERVER 2016/2019 P2

Tiếp theo phần 1 hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp phần 2. Các bạn có...

HƯỚNG DẪN UPGRADE IN PLACE WINDOWS SERVER 2008 R2 TO WINDOWS SERVER 2016/2019 P1

Thông tin Như chúng ta đã biết, Microsoft đã thông báo các sản phẩm Windows Server 2008, 2008R2...

Hướng dẫn extend size disk root Centos 7 on VM Esxi 6.5 | How to extend volume LMV on centos 7

#--------------------------------------------------------- #--CREATE BY IT SHARE NVP #--DATE 2019-08-25 #--Hướng dẫn extend disk VM...

Email

📚Hướng dẫn Đăng ký Mail Free cấu hình Zoho mail- Email tên miền doanh nghiệp | DNS PA Việt Nam P2

📚Hướng dẫn Đăng ký Mail Free cấu hình Zoho mail- Email tên miền doanh nghiệp | DNS PA Việt Nam P2

📚Hướng dẫn Đăng ký Mail Free cấu hình Zoho mail- Email tên miền doanh nghiệp DNS Mắt Bảo P1

📚Hướng dẫn Đăng ký Mail Free cấu hình Zoho mail- Email tên miền doanh nghiệp DNS Mắt Bảo P1

Những ý kiến gần đây

Copyright 2020 © Viettechgroup.vn