IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Mô hình cơ bản Microsoft 365

0 890

Về cơ bản, doanh nghiệp sẽ có 3 mô hình triển khai Office 365. Và đối với từng doanh nghiệp, dựa trên đặc thù sẽ có những mô hình triển khai phù hợp gồm:

1. Cloud Identity: mô hình này người quản trị sẽ khởi tạo người dùng và quản lý họ trực tiếp trên Office 365 Admin Portal. Không cần kết nối tới các dịch vụ định danh (Directory) nào. Người dùng sẽ đăng nhập và chứng thực trực tiếp trên Office 365 để sử dụng dịch vụ.

2. Synchronize Identity (Directory & Password Synchronize – Hybrid Identity with Password Sync): mô hình này cho phép người quản trị tích hợp hạ tầng định danh sẵn có bên dưới (Active Directory On-Premise) lên Office 365. Hỗ trợ đồng bộ users, groups, contact từ bên dưới lên Office 365 để cho người dùng sử dụng dịch vụ Office 365. Người dùng sẽ đăng nhập và chứng thực trực tiếp trên Office 365 bằng tài khoản bên dưới của mình.

3. Federated Identity (Hybrid Identity with SSO): mô hình này là nâng cấp của mô hình Synchronize Identity, ngoài việc cho phép người quản trị đồng bộ người dùng lên Office 365. Federated Identity còn cung cấp những chính sách bảo mật (Security Policies) và trải nghiệm đăng nhập một lần cho tất cả các dịch vụ (Single Sign On – SSO). Lúc này, người dùng sẽ đăng nhập và chứng thực để ở bên dưới hạ tầng (On-premise) thông qua tính năng Active Directory Federation Services (ADFS).

Tùy theo nhu cầu doanh nghiệp của các bạn đang quản trị mà lựa chọn phù họp nhé.

Chúc các bạn may mắn

Phương nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More