IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Giải pháp Data Center Disaster Recovery Cloud với Veeam

0 486

👉Giới thiệu giải pháp Data Center Disaster Recovery Cloud với Veeam- Solution DC DR Cloud With Veeam
Clip này được sự tài trợ bởi Veeam User Group VN
Người trình bày: Nguyễn Hoàng Tín
System Engineer, Vietnam| Southeast Asia & Korea (SEAK)
Ngày: 28-04-2020
Trình bày online
👉Nội dung chính
01:11 Agenda
04:31 Hạ tầng backup Kiến trúc cloud
07:55 Veeam Backup dành cho AWS and Azue (Amazure VBA)
22:26 Mô hình backup Veeam+ Vmware Cloud on AWS
28:16 Mô hình khôi phục DRaas With VCSP
31:56 Scale-out Backup Repository
33:55 Các bước triển khai cài đặt DR với Veeam
37:07 Demo
56:07 QA rút thăm may mắn
👉Tuyển tập session online của Veeam User Group VN được cập nhật liên tục tại đây:
https://bit.ly/VeeamSeries
👉Download slides tại đây
https://bit.ly/DCDRCloud

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More