IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Tổng Quan Về Email

0 1,004

Tổng Quan Về Email

Tổng Quan Về Email-Giao Thức Email- E-Mail Overview- Email Protocol-Tutorial- Phương Nguyễn | IT Share NVP

Nằm trong tuyển tập về chủ đề email. Phương Nguyễn có làm clip chia sẽ về chủ đề email cơ bản nhất. Hi vọng giúp ích cho các bạn quản trị muốn làm hệ thống Email cần nắm cơ bản nhé. Mong các bạn ủng hộ nhé. Mọi đóng góp xin để lại bình luận để kênh ngày càng phát triển tốt. Xin Cảm ơn
Timeline
00:00-02:03 Quy trình email tóm tắt
02:05 Intro
02:18 Giới thiệu về chủ đề email
04:38 Outline trình bày
05:20 Email là gì ?
06:03 Lịch sử email
07:27 Cấu trúc địa chỉ email
11:15 Cấu trúc email message
17:32 Message Header & Body
28:08 Giao Thức email
37:30 Quy trình gửi nhận email
45:40 Lợi ích email
51:21 Thank you

#tongquanemail #phuongnguyen #overviewemail

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More