IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Windows Server servicing channels: LTSC and SAC

0 226

Hôm nay cùng admin tìm hiểu 2 loại phiên bản nhé.

Long-Term Servicing Channel (LTSC): bản này thường được phát phát hành 2-3 năm 1 lần. Thời gian hỗ trợ chính là 5 năm và gia hạn mở rộng hỗ trợ được 5 năm. Nghĩa là phiên bản Window Server LSTC thì tuổi thọ thường 10 năm nhé.

Semi-Annual Channel (SAC): bản này thường được phát phát hành 6 tháng 1 lần trên 1 năm nghĩa là 1 năm có 2 bản. Thời gian hỗ trợ chính là 18 tháng kể từ khi phát hành.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More