IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Download Windows 10 20H2 ISO cập nhật 10/2020 mới nhất từ Microsoft

0 2,747

Xin chào các bạn hôm nay admin chia sẽ source Windows 10 20H2 (Windows 10 2009 20H2 Build 19042.610) Iso cập nhật mới nhất 10/2020 từ Microsoft nhé.

Link tải ISO Windows 10 20H2 64 bit ( bao gồm các phiên bản Edu, Enter, Pro, Pro Edu, Pro Work.) Download bên dưới.

Download here: Windows 10, version 20H2 (released Oct 2020) 64-bit English

Link tải ISO Windows 10 20H2 32 bit ( Bao gồm các phiên bản Edu, Enter, Pro, Pro Edu, Pro Work.) Download bên dưới.

Download here: Windows 10, version 20H2 (released Oct 2020) 32-bit English

Mật khẩu nếu có: viettechgroup.vn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More