IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Không thể truy cập IMM2 sau khi cập nhật firmware IMM2-máy chủ Lenovo x86

0 272

1. Mô tả triệu chứng-triệu chứng

Sau khi thực chữ một phần Cập nhật firmware IMM2, các IMM dừng lại trả lời trên mạng. (trong đó IMM2 = mô-đun quản lý là hợp).

Khi điều này xảy ra, Nguyễn cả các cài đặt tùy chỉnh bao gồm địa chỉ IP được gán tĩnh sẽ bị Noo. Loc khoản người Truc và mật khẩu, cài đặt mạng qua và người nhận cảnh báo từ xa sự kiện cũng bị Noo.

Tiếp xúc tồn tại không phụ thuộc vào phương pháp Cập nhật firmware IMM2: Lenovo XClarity quản trị viên, UXSPi, OneCLI, BoMC, vv.

Lenovo phiên phần của Firmware IMM2 đang có khả năng bị ảnh hưởng, nhưng các phiên phần firmware của IBM thì không.

2. cấu hình bị ảnh hưởng-cấu hình bị ảnh hưởng

Hệ xét thống có thể là trình kỳ máy chủ nào của Lenovo sau đây:

 • Lenovo Flex System x240 M5 điện toán Node, loại 2591, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo Flex System x240 M5 điện toán Node, loại 9532, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo Flex hệ thống x280 X6 Compode Node, loại 4258, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo Flex hệ thống x280 X6 Compode Node, loại 7196, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo Flex hệ thống x480 X6 Compode Node, loại 4258, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo Flex hệ thống x480 X6 Compode Node, loại 7196, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo Flex hệ thống x880 X6 Compode Node, loại 4258, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo Flex System x880 X6 điện toán Node, loại 7196, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo System x3250 M6, loại 3633, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo System x3250 M6, loại 3943, trình kỳ mô hình nào
 • Lenovo System x3500 M5, loại 5464, trình kỳ Model nào
 • Lenovo System x3550 M5, loại 5463, trình kỳ Model nào
 • Lenovo System x3550 M5, loại 8869, trình kỳ Model nào
 • Lenovo System x3650 M5, loại 5462, trình kỳ Model nào
 • Lenovo System x3650 M5, loại 8871, trình kỳ Model nào
 • Lenovo hệ thống x3850 X6, loại 6241, trình kỳ Model nào
 • Lenovo hệ thống x3950 X6, loại 6241, trình kỳ Model nào
 • Hệ xét thống x3100 M5, loại 5457, trình kỳ mô hình nào
 • Hệ xét thống x3250 M5, loại 5458, mọi kiểu máy, mọi kiểu máy
 • Hệ xét thống x3850 X6, loại 3837 (bảo hành 4 ổ cắm, bảo hành 3 năm), trình kỳ Model nào
 • Hệ xét thống x3850 X6, loại 3839 (bảo hành 4 ổ cắm, bảo hành 4 năm), trình kỳ Model nào
 • Hệ xét thống x3950 X6, loại 3837 (bảo hành 8 ổ cắm, bảo hành 3 năm), trình kỳ Model nào
 • Hệ xét thống x3950 X6, loại 3839 (bảo hành 8 ổ cắm, bảo hành 4 năm), trình kỳ Model nào
 • Các mức Firmware hệ xét thống sau đây bị ảnh hưởng:
  • Lenovo v3, 70 và khau đó
 • Mẹo này không phải là sự chọn lựa đặc biệt.
 • Hệ xét thống được cấu hình với ít diễu một trong các cách sau:
  • Lenovo xClarity quản trị viên (LXCA), trình kỳ Model nào

Lưu ý: điều này không có nghĩa là hệ điều hành mạng sẽ hoạt động dưới Nguyễn cả các kết hợp phần cứng và phần mềm.
                                                                
Kai Vui lòng xem trang tương thích cường biết thêm thông tin: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/

3. giải pháp-giải pháp

Hành vi này được khắc phục trong phiên phần 3, 75 TCOO26O và sau của Firmware IMM2.

Các Cập nhật firmware có sẵn bằng cách chọn Nhóm di phẩm thích hợp, loại hệ xét thống, tên di phẩm, loại máy di phẩm, và hệ điều hành trên Lenovo hỗ trợ trang web, tại URL sau:

4. giải pháp thay thế-giải pháp

Lưu ý: cách giải quyết này chỉ cần khi cập nhật firmware mức không chứa sửa chữa; Xem phần Fix của bài viết này cường biết chi tiết.

Khau khi cập nhật firmware IMM, sao lưu các thiết lập IMM như sau:

Phương PHÁP 1: sử scholars giao điện web IMM

 • Đăng nhập vào giao điện web IMM.
 • Điều bạn đến quản lý IMM-> cấu hình IMM.
 • Chọn ' sao lưu… '
 • Nhập mật khẩu cho các tập tin sao lưu.
 • Sau một thời gian trễ, một hộp thoại sẽ xuất chữ Hiển trung tiến trình sao lưu.
 • Lưu tệp sao lưu. Bak khi được nhắc.

Phương PHÁP 2: sử scholars Tiện ích cài đặt nâng cao ASU

 • Nếu được thực thi chia bộ trên máy chủ đích:
  •   ASU tiết kiệm
  •   trong đó file_name là tên của tệp mà các cài đặt đã lưu được ghi.
 • Nếu được thực chữ từ xa:
  • ASU tiết kiệm
  • nơi connect_options bao gồm
  • –Host: địa chỉ Ip_Address,
  • –người dùng: user_id
  • -mật khẩu: mật khẩu

ASU hỗ trợ các tùy chọn tiết kiệm qua nhau. Xem lại phần bạn dẫn sử scholars ASU trên ' lệnh lưu ' cường xem tùy chọn nào áp Scholars tốt diễu cho môi trường người Truc, cùng với các chi tiết sử scholars quan trọng qua.

Sau khi cập nhật firmware IMM, nếu cài đặt IMM bị Noo, thực chữ các bước sau cường khôi phục:

–PHƯƠNG pháp 1: giao diện web IMM–

 • Đăng nhập vào giao điện web IMM bằng một (1) phương thức truy cập sau:
 • thông qua địa chỉ IP DHCP phân bổ
 • qua trực tiếp kết gì tới cổng Ethernet IMM tại địa chỉ IP 192.168.70.125
 • Điều bạn đến quản lý IMM-> cấu hình IMM.
 • Chọn 'Khôi phục …'
 • Chọn tập tin sao lưu Bak IMM và nhập mật khẩu tập tin.
 • Một cửa sổ pop-up ' khôi phục IMM cấu hình ' hộp thoại hiển thị quá trình khôi phục được tiếp tục.
 • Xem kết quả hoạt động khôi phục cho trình kỳ lỗi.

–PHƯƠNG pháp 2: thiết lập nâng cao ASU Utility–

Nếu được thực thi chia bộ trên máy chủ đ
ích: ASU Restor
e trong đó file_name là tên của tệp được tạo bởi lệnh ASU lưu khau đó.

Nếu được thực chữ
từ xa: ASU
Restore trong đó connect_options bao gồm–hos
t Ip_Address,–người dùng
user_id và-mật khẩu mật khẩu ASU hỗ tr
ợ các tùy chọn khôi phục qua nhau. Xem lại phần bạn dẫn sử scholars ASU trên ' lệnh khôi phục ' cường xem tùy chọn nào áp Scholars cho môi trường người Truc, cùng với các chi tiết sử scholars quan trọng qua.

5. các thông tin qua

Vấn đề này xảy ra làm một tiếp xúc trong phần vững IMM. Khi hoạt động cung cấp di xuất hộp-Line IMM được thực chữ, có một cửa sổ của cơ hội an cho một ' Reset về mặc định ' cờ, được sử scholars trong nội bộ của IMM, cường vẫn thiết lập sau khi di xuất. Cờ này sau đó được thực thi trong một phần Cập nhật firmware.
Các IMM trở nên không thể tiếp cận vì IMM trở về trạng thái mặc định của DHCP. Nếu không thể truy cập máy chủ DHCP, IMM sẽ nhận cho trị vi) 192.168.70.125.
Các giải pháp cung cấp bạn dẫn về việc làm thế nào cường lưu các thiết lập khau khi nhấp nháy, cường nhất có thể được phục hồi nếu vấn đề Strike phải. Nếu người Truc đang áp Scholars các Firmware IMM chứa sửa chữa, Tuy nhiên, những bạn dẫn cách giải quyết không cần thiết như điều kiện sẽ được sửa chữa trong quá trình Cập Nhật.

Cội từ https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503511

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More