IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Làm cách nào để đưa vào danh sách đen / Chặn tên miền người gửi hoặc địa chỉ email trên Exchange?

0 1,584

Exchange Server cho phép bạn chặn (từ chối) email từ các miền người gửi không mong muốn hoặc địa chỉ email nhất định. Điều này cho phép bạn định cấu hình bảo vệ thư rác bổ sung (ngoài các bộ lọc RBL Exchange mà chúng tôi đã xem xét trước đó), nếu một số thư rác được chuyển qua hệ thống chống thư rác của bạn. Quản trị viên Exchange có thể chặn việc gửi email được gửi từ các tên miền hoặc địa chỉ bên ngoài nhất định đến hộp thư người dùng bằng giao diện đồ họa ECP hoặc PowerShell (EMS).

Thiết lập bộ lọc (Sender Filtering Agent in Exchange)

Bạn có thể bật tính năng lọc người gửi bằng tác nhân Bộ lọc người gửi. Cho phép tác nhân lọc người gửi trước:

Set-SenderFilterConfig -Enabled $true

Nếu bạn chỉ cần lọc những người gửi bên ngoài thì chạy lệnh sau:

Set-SenderFilterConfig -ExternalMailEnabled $true

Bây giờ bạn có thể chỉ định danh sách các địa chỉ email sẽ bị chặn. Ví dụ:

Set-SenderFilterConfig -BlockedSenders info@emailing.com,admin@bad-domain.org

Bạn có thể chặn tất cả người gửi từ một số tên miền nhất định:

Set-SenderFilterConfig -BlockedDomainsAndSubdomains spammers.com,masssend.net

Để lấy danh sách các địa chỉ email bị chặn, hãy chạy lệnh:

Get-SenderFilterConfig |fl BlockedSenders,BlockedDomains,BlockedDomainsAndSubdomains

Nếu muốn thêm các mục mới vào danh sách các tên miền / địa chỉ bị chặn, hãy sử dụng lệnh:

Set-SenderFilterConfig -BlockedSenders @{Add="spam_user@contoso.com"}

Or

Set-SenderFilterConfig -BlockedDomainsAndSubdomains @{Add="block_me.net","spammers.com","fb.com"}

Để xóa các địa chỉ email cụ thể khỏi danh sách đen Exchange, hãy chạy các lệnh sau:

 Set-SenderFilterConfig -BlockedSenders @{Remove="spam_user@contoso.com","some@gmail.com"} 

Điều này sẽ chỉ xóa các địa chỉ bạn đã chỉ định nhưng không xóa toàn bộ danh sách.

Hoặc:

Set-SenderFilterConfig –BlockedDomainsAndSubdomains @{Remove="block_me.net","spammers.com"} Mẹo nhỏ. Bạn cũng có thể khóa hầu như 1 block IP Subnet hoặc range địa chỉ IP:

Add-IPBlockListEntry -IPAddress 232.4.2.0

Chặn email với các quy tắc giao thông trao đổi

Khóa email bằng Exchange Transport Rules

Quản trị viên Exchange có thể chặn email từ một người gửi hoặc tên miền nhất định bằng cách sử dụng quy tắc vận chuyển Exchange. Bạn có thể tạo chúng trong ECP. Mở Trung tâm quản trị Exchange và chọn Lưu lượng thư.

Tạo một quy tắc mới. Thêm điều kiện Người gửi -> là người hoặc tên miền và chỉ định địa chỉ email hoặc tên miền của người gửi sẽ bị chặn.

Nếu bạn muốn chặn tất cả các email bên ngoài, hãy chọn tùy chọn mà Người gửi được đặt ở chỗ -> Bên ngoài tổ chức. Nhấp vào Tùy chọn khác.

Sau đó thêm hành động (Thêm hành động) -> Chặn tin nhắn. Bạn có thể chặn email và gửi lời giải thích cho người gửi (Từ chối tin nhắn và bao gồm một lời giải thích) hoặc NDR với mã lỗi hoặc xóa tin nhắn email mà không gửi bất kỳ thông báo nào.

Chỉ định ưu tiên quy tắc và lưu nó. Bạn cũng có thể tạo rule transport bằng lệnh PowerShell:

New-TransportRule -Name 'Block Spammers' -Comments 'Rule to block spammers' -Priority '0' -Enabled -FromAddressContainsWords 'info@badcontoso.com' -DeleteMessage $true

Làm cách nào để chặn người gửi trong Exchange Mailbox?

Bạn có thể chặn người gửi cho hộp thư của người dùng cụ thể thay vì toàn bộ tổ chức Exchange. Danh sách người dùng đáng tin cậy và bị chặn có thể được đặt trong OWA (Tùy chọn -> chặn hoặc cho phép). Để chặn địa chỉ email, chỉ cần thêm các địa chỉ hoặc tên miền này vào danh sách Người gửi bị chặn và lưu các thay đổi.

Điều tương tự có thể được thực hiện trong Outlook. Trong Outlook 2016, chuyển đến tab Trang chủ, bấm vào danh sách thả xuống Rác và chọn Tùy chọn E-mail Rác.

Trên tab Người gửi bị chặn, hãy thêm địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn không muốn nhận email từ danh sách.

Quản trị viên Exchange có thể quản lý danh sách các tên miền và địa chỉ email bị chặn của một hộp thư nhất định bằng PowerShell:

Get-MailboxJunkEmailConfiguration –Identity jrobinson | FL BlockedSendersandDomains

Bạn có thể thêm địa chỉ người gửi mới vào danh sách Rác:

Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity jrobinson –BlockedSendersandDomains @{Add="spam_user@contoso.com"}

Hoặc bạn có thể xóa địa chỉ email cụ thể khỏi danh sách người gửi bị chặn:

Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity jrobinson –BlockedSendersandDomains @{Remove="spam_user@contoso.com"}
Theo cách tương tự, bạn có thể quản lý danh sách trắng người gửi trong Exchange.

Chúc các bạn thành công !!

Nguồn http://woshub.com/manage-domains-and-email-address-whitelist-in-exchange-server-2013/

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More