IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Sắp có: Veeam Backup & Replication v11 ra mắt

0 775

Veeam® Backup & Replication ™ v11 sắp ra mắt! Hãy tham gia sự kiện ra mắt của chúng tôi để tìm hiểu về một số trong số hơn 150 tính năng và cải tiến mới sắp có trong phiên bản v11. Tìm hiểu cách v11 cho phép bạn:

Eliminate data loss with Veeam CDP
Eliminate ransomware with immutable backups on a Hardened Linux Repository
Eliminate downtime with Instant Recovery for NAS, Microsoft SQL and Oracle
Achieve over 20X lower cost, long‑term archive‑to‑cloud storage on AWS S3 Glacier & Azure Archive
And more!

  Đăng ký để nhận tin tại đây nhé 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More