IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cài đặt SSL Let’s Encrypt OpenLiteSpeed Web Server

0 1,108

OpenLiteSpeed P4- How To Install Let’s Encrypt SSL on OpenLiteSpeed| Cài đặt SSL Let’s Encrypt
Tiếp tục chuổi series bài video lab về Web Server OpenLiteSpeed, hôm nay admin tiếp tục ra chuổi video clip phần 4 hướng dẫn cài đặt CA miễn phí trên OpenliteSpeed. Các bạn xem ủng hộ kênh nhé.
Cảm ơn các bạn

Continuing the series of video lab series about OpenLiteSpeed Web Server, today admin continues to produce video clip part 4, guide to install free CA on OpenliteSpeed. Please watch the channel support.
Thank you
Time Video
00:00 Intro CA SSL Thành công
00:30 Intro IT Share NVP
01:00 Giới thiệu Let’s Encrypt SSL for OLSWS
02:07 Check list cài đặt SSL Let’s Encrypt SSL for OLSWS
04:48 Cài đặt Certbot-auto
08:14 Request CA SSL va tạo chứng chỉ số cho domain viettechgroup.vn
12:06 Khai báo thông tin cho chứng chỉ số
14:46 Cài đặt thành công chứng chỉ số
16:00 Cấu hình SSL cho website chạy https
18:00 Test web chạy https thành công với chứng chỉ số mới.
21:00 Cấu hình redirect http-https
24:40 Thanks you For Your Watching and sub

Danh sách Series Web Server OpenLiteSpeed (OLSWS)
👉https://bit.ly/3d6WEX8
Chi tiết từng phần bài video lab các bạn xem tại đây:
OpenLiteSpeed P4- How To Install Let’s Encrypt SSL on OpenLiteSpeed| Cài đặt SSL Let’s Encrypt
👉https://youtu.be/m9V0nhkkTas
OpenLiteSpeed P3- How To Create VHOST Name Base on OpenliteSpeed-Cách Tạo Vhost
👉https://youtu.be/iu1F8MzJ5uU
OpenliteSpeed-P2 | Admin Web Server Openlitespeed- Khảo sát Webadmin Openlitespeed Phần 2
👉https://youtu.be/ItKMyKZ7cxc
OpenliteSpeed-P1| How to Install Web Server OpenliteSpeed PHP MYSQL On Centos 8(LOPM)|Cài Web Server
👉https://youtu.be/CT0drmEYC2s
Các video đã đăng
👉Danh sách tuyển tập VPN:
https://bit.ly/VPNSeries
👉Danh sách Tuyển Tập Fortigate-Firewall Fortigate Series
https://bit.ly/tuyentapFTG
👉Danh sách Tuyển tập Veeam Online Session Series by VUGV VN
https://bit.ly/VeeamSeries
👉Danh sách giải pháp họp online Video Conference
https://bit.ly/3lGJRPc
👉Danh sách server system (IBM, Lenvo, HPE, Dell)
http://bit.ly/serversystem
👉Danh sách Video ảo hóa VMware esxi vsphere (5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0)
http://bit.ly/vmwares
👉Danh sách lab về email Miễn phí doanh nghiệp zoho
https://bit.ly/2DbiYBo
👉Danh sách sách về mẹo vặt xử lý PC, Laptop
https://bit.ly/2DcgBOR
👉Danh sách mẹo CNTT thủ thuật ,vặt từ kênh Jsisenvlogs
https://bit.ly/3hKT9ay
👉Danh sách lab về monitoring giám sát hệ thống mạng (Zabbix)
https://bit.ly/2QQ47Qh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More